-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

شهرداران میلیونر در شهری نیمه ویرانه

شرکت کاپی انترنیشنل یک خانه مجلل برای آقای نواندیش درترکیه خریداری کرد.


اسنادی بدست آمده که نشان می‌دهد که محمد يونس نوانديش شهردار كابل حدود 52 ميليون افغاني اختلاس کرده است.

اين سند مشخص می‌کند که در پروژه ساختمان سرك هتل انتركانيتنال ميدان هوايي در منطقه كارته پروان مقداری خاك مخروبه غير ضروري قابل انتقال موجود بوده كه انتقال آن توسط رياست حفظ و مراقبت كار شهرداري صورت گرفته است.

اما در سلسله اين اسناد اوراقی وجود دارد كه نشان می‌دهد آقاي نو انديش انتقال خاك مخروبه اين ساحه را به شركت تركي كاپي انترنيشنل عقد کرده است و ازين بابت حدود 52 ميليون افغاني به شركت فوق حواله و تأديه شده است.

اين سند همچنین نشان می‌دهد که مبلغ 14 لک دالر آمریکایی قرض شرکت که سال‌های گذشته از شهرداری بیشتر پول اخذ نموده بودند نیز به همین شرکت در زمان رهبری نو اندیش داده شده است در حالیکه این پروژه از پروژهای سابقه شاروالی می‌باشد و هیچ شهرداری چنین فعالیت غیر قانونی انجام نداده است.

این پرونده توسط ریاست امنیت کابل تعقیب می‌شود و مورد ارزیابی دقیق صورت گرفته است، همچنین استعلاماتی وجود دارد که حاکی از ارایه معلومات توسط ریاست حفظ مراقبت شاروالی در خصوص انتقال مواد همین ساحه می‌باشد و همچنین سایر اسناد دقیق حاکی از اختلاس شهردار کابل می‌باشد.

اين اسناد همچنین نشان مي‌دهد كه شهردار كابل با تأديه اين پول‌ها به رییس شرکت کاپی انترنیشنل آقای احمد بیگ یک تعمیر را با تماماً محلقات آن در ترکیه برای آقای نو اندیش خریداری و در دسترس شان قرار داده اند و همین مسایل پناهندگی شهردار را در ترکیه روی دست گرفته است.