-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

رونالد نیومن: تشویق ما، باعث مقاومت کرزی شد.

 افغانستان برای نخستین تغییر مسالمت آمیز رهبری آماده گی می گیرد

رونالد نیومن، سفیر سابق ایالات متحدهء امریکا در افغانستان می گوید، که خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، این کشور را دچار آشفتگی خواهد ساخت. خبرنگار رادیو آزادی ژکفر احمدی یک مقالهء آقای نیومن را که در نشریهء فارن پالیسی نشر شده، مرور کرده است.در این مقالهء رونالد نیومن گفته شده که خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان جنبش القاعده در عراق، سوریه و افراطیان در پاکستان را تقویت خواهد کرد. رونالد نیومن از سال 2005 تا 2007 به عنوان سفیر ایالات متحدهء امریکا در افغانستان کار کرده است.او در مقاله اش به مساله تاخیر در امضای موافقتنامهء امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن اشاره شده است.رونالد نیومن نوشته است، هرچند ایالات متحدهء امریکا می تواند بر اساس موافقتنامهء معروف به SOFA در افغانستان باقی بماند، اما به گفتهء او امریکا تلاش می کند بر اساس یک چهارچوب حقوقی جدید نیروهایش را پس از 2014 در افغانستان نگهدارد.به نوشتهء نیومن، 3 هزار افغان که در جرگهء ملی مشورتی افغانستان اشتراک کرده بودند، ولسی جرگه، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و بزرگان قومی موافقتنامه را تائید کردند. نیومن می نویسد، این نشان می دهد که امریکا مورد استقبال قرار گرفت.اما او می پرسد که چرا رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا نمی کند؟ به نوشتهء نیومن، این مساله بیانگر آنست که آقای کرزی یک بازی سیاسی را انجام می دهد. نیومن می نویسد، این بازی رئیس جمهور کرزی بر اساس باور عمیق و نادرست اش استوار است.نیومن نوشته است، آقای کرزی فکر می کند آرزوی ستراتیژیک امریکا برای داشتن پایگاه ها در افغانستان، امریکا را مجبور می سازد در این کشور باقی بماند. به نوشتهء نیومن، این باور رئیس جمهور کرزی در اعمال و اشتباهات بی شمارش برجسته شده است.او می نویسد، تلاش های شان به هدف تشویق آقای کرزی جهت امضای این موافقتنامه تنها سبب تقویت مقاومت او شده است.آقای نیومن در ادامهء مقاله اش می نویسد، رئیس جمهور کرزی به این باور است که تاخیر در امضای این موافقتنامه به او فرصت میدهد تا بالای فعالیت های امریکا یک مقدار کنترول داشته باشد.به نوشتهء نیومن، این کنترول را رئیس جمهور کرزی پس از امضای موافقتنامه از دست خواهد داد.نیومن می نویسد، چندین مفسر به شمول جنرال جان آلن، قوماندان سابق نیروهای امریکایی در افغانستان و ستیفن هادلی مشاور امنیت ملی پیشین امریکا گفته اند، امریکا باید متوجه منافع دراز مدت اش در افغانستان باشد و انتظار بماند تا جانشین آقای کرزی موافقتنامه را امضا کند.به گفتهء نیومن این مفسران درست گفته اند.رونالد نیومن در ادامه می نویسد، این حقیقت که افغانستان برای نخستین تغییر مسالمت آمیز رهبری آماده گی می گیرد، نشانهء پیشرفت امریکا در افغانستان است.به نوشتهء نیومن، درست است که در افغانستان فساد، بی رحمی و حکومتداری خراب وجود دارد. اما او در ادامه نوشته است که در سال 2001 هیچ گونه حکومت در افغانستان وجود نداشت.