-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

جامعه جهانی نباید افغانستان را رها کند.

دیلی تلگراف

روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان: "حالا زمان مناسب برای خروج قوای بین المللی از افغانستان نیست."

روزنامه به حمله اخیر بر رستوان لبنانی در کابل اشاره نموده می نویسد که حملات تروریستی تنها به کشورهای ناکام منحصر نیست؛ بلکه در جامعه های پیشرفته هم صورت می گیرد. مخصوصاً وقتی که یک زن و یا یک مرد دیگر به زندگی خود احترام نمی گذارد، جلوگیری چنین وقایع کار دشوار است.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف حمله بر رستوان تاورنا که در آن 21 نفر از جمله هشت افغان و 13 خارجی بشمول سه تبعه بریتانیا کشته شدند نشان داد که حتی با امن ترین محل کابل که مرکز دپلوماتها و مقامات حکومت می باشد در امان نیست و طالبان مخصوصاً با چنین حملات می خواهند به همه نشان بدهند که گویا به همه جا دسترسی دارند.

به نوشته روزنامه مخالفین مسلح با این عمل خود می خواهند در مورد حکمت و موثریت حضور نظامی و کمک موسسات خیریه خارجی در افغانستان برای مردم این کشور شک و تردید ایجاد کنند.

روزنامه می افزاید دقیق در چنین زمانی می باشد که جامعه جهانی نباید افغانستان را تنها رها نماید. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای ماه حمل پلان شده و قوای خارجی برنامه خروج را عملی می کنند، سال 2014 یک سال حیاتی برای افغانستان بشمار میرود.

روزنامه دیلی تلگراف تاکید می کند که طالبان جنگ را نبرده اند. در چنین حال ترک تعهدات در افغانستان و تسلیم شدن به فعالیت های وحشیانه طالبان در حقیقت محکوم کردن مردم افغانستان به یک آینده خونین تر از امروز می باشد.