-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

برکناری والی به خاطر فروش 3000 تن گندم


والی نورستان تمیم نورستانی 17 بار ازسوی سارنوالی جلب شده؛ هفده بار امتناع کرده است.والی نورستان تمیم نورستانی به اساس فیصله شورای وزیران به به علت فروش تقریبا 3 هزار تن گندم که درهفتاد هزار بوجی، برای مردم بی بضاعت نورستان ارسال شده بود؛ از سمتش برکنار گردیده  وبه سارنوالی معرفی شده است، واین درتاریخ کشور اولین بار است که ازین کابینه که خودش غرق فساد است، درمورد یک والی برحال چنین فیصله صورت گرفته است؛ ولی جالب تراز این که اقای تمیم نورستانی به همین مقدار سال گذشته هم فروخته است. باوجود شکایت مردم هیچ کاری نشد همان بود که آقای تمیم باجرات به کارش ادامه داد.
استاد خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری پافشاری کرده است که این عمل در تاریخ یک ننگ است که تا این حد دربرابر مفسدات خاموش بمانیم. با آن هم در کابینه بعضی از وزرایی که در چول وچپاول گندم نورستان ومفسده های دیگرباآقای تمیم نورستانی شریک بودند؛ بیهوده سعی درنجات وی داشتند.
اقای تمیم نورستانی پیش ازین نیز تقریبا 17 مرتبه از طرف لوی سارنوالی به اساس حکم محاکم ثلاثه جلب شده است ولی حاضر نگردیده است چون همان طبقه فاسد در لوی سارنوالی از این گاو شیری استفاده میکنند
تمیم نورستانی  درکنار بعض شاهکاری های در دزدی دراین فن دزدی وچول وچپاول وخس دروزی خیلی کارهای ظریفانه هم انجام داده است که خیلی جالب است
این که خانواده آقای تمیم در دهلی پایتخت هند زندگی میکند شاید گاه به کابل بیایند؛ اما نورستان را به خواب هم ندیده اند. با این حال، برای دخترش حوانیلاب نورستانی بنت محمد تمیم، از لیسه نسوان برگمتال که از ناامن ترین ولسوالی های نورستان است شهادتنامه جعلی ساخته است. این جعل کاری را هیچ کس نه از ادرس وزارت معارف ونه از طریق لوی سارنوالی پرسان میکند.
حاجی عبدالحلیم پسرکاکای نورستانی نیز دخترش را از همان لیسه نسوان ولسوالی برگمتال فارغ ساخته وجعلی شهادتنامه برایش فراهم کرده است. نام این خانم هاجره بنت حاجی عبدالحلیم است که درکابل زندگی میکند وبایک شخصی عصمت الله نام ازدواج کرده است ودر عمرش به برگمتال نرفته است.
این کار توسط رئیس پیشین معارف نورستان فدا محمد که حال مستوفی نورستان میباشد؛ انجام شده وجالب است که خود فدا محمد از باشندگان ولایت لغمان است ودرکابل زندگی میکند؛ دخترش را هم از همان لیسه نسوان برگمتال فارغ ساخته است.
شخص تمیم نورستانی تمیم نورستانی فارغ صنف 6 است. ازصنف ششم درکابل دراثر جنگ ها ازکابل بیرون شد ودرامریکا دریک پترول پمپ کارمی کرد. وقتی به کابل بازگشت دراوایل این حکومت در سرک 14 وزیر اکبر خان درمیخانه ی یک گیست هاوس امیریکائی ها کار میکرد ولی بعدا شهادتنامه جعلی از دانشگاه پول تخنیک کابل که از معتبر ترین دانشگاه های افغانستان میباشد برایش تهیه شد.