-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

امریکا چرا 88 زندانی را درگوانتامو نبرد؟

امریکا برای کرزی طعمه ی زهری داد تا او را درنظر عوام منفور سازد.


روزنامه های نیویارک تایمز  و دیلی تلگراف در همین مورد مطالبی را نشر کرده اند. اما والستریت ژورنال در مورد شفافیت انتخابات نگرانی شماری از نامزدان ریاست جمهوری را نشر کرده که تا دقایق بعد در این مورد می شنوید.

روزنامه امریکایی نیویارک تایمز می نویسد:
با آنکه ایالات متحده زندانیان رها شده از بگرام را خطرناک می داند و با رهایی آنها مخالفت کرده بود، شصت و پنج تن به روز پنجشنبه در گروه های کوچک از زندان بگرام رها شدند.

روزنامه به نقل از مقام های افغان می نویسد:
 افراد رها شده توسط موتر های پولیس ملی افغان راهی خانه های شان شدند.

ایالات متحده با آزادی این افراد مخالفت کرده و در یک اعلامیه گفته است، این اقدام برای نیرو های امنیتی افغان و امریکایی تهدید جدی است.

نیویارک تایمز به نقل از نیرو های ایالات متحده می نویسد:
زندانیان رها شده، به صورت مستقیم در کشتن 32 سرباز امریکایی و ائتلاف بین المللی و همچنان 23 عسکر افغان دست داشته اند.

در این میان عبدالشکور دادرس عضو کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام به روزنامه نیویارک تایمز گفته که تاخیر به خاطر رهایی 65 تن از بگرام به این معنا نبوده است که افغانستان از امریکا کدام هراسی داشت.

به گفته آقای دادرس، علت تاخیر بررسی دوباره دوسیه های زندانیان بود تا برای امریکایی ها فرصت دوباره انتقاد مساعد نشود.

دیلی تلگراف هم به این موضوع اشاره کرده و می نویسد:
در حالیکه نیرو های امریکایی در پایان سال 2014 افغانستان را ترک می کنند، رهایی 65 تن از زندان بگرام، روابط کابل و واشنگتن را بیشتر از گذشته بحرانی ساخته است.

روزنامه در مورد زندان بگرام اظهارات رییس جمهور کرزی را هم نقل کرده که این زندان را فابریکه طالب سازی خوانده و گفته بود: شماری از زندانیان در بگرام به خاطری شکنجه شده اند که از کشور شان متنفر شوند.