-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

تلاش ناو ایرانی برای رسیدن به آب های امریکا!

خالی بندی تحریک آمیز یک فرمانده نظامی ج. اسلامی 


بدنبال ادعای تحریک آمیز فرمانده ناوگان نظامی شمال ایران مبنی بر نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به سواحل امریکا، پنتاگون به خبرگزاری "ایتارتاس" گفت: به اینگونه اظهارات تبلیغاتی مقامات نظامی جمهوری اسلامی نباید اعتماد کرد.
فرمانده ناوگان نظامی شمال گفته بود: "اکنون ناوگروه نیروی دریایی ارتش از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت است تا برای نخستین بار خود را به مرزهای آبی آمریکا نزدیک کند".
دکترحسن روحانی با تغییراتی که دردستگاه دپلوماسی ایران آورده از درون و از آدرس دسته های افراطی حزب الهی های نظامی درمعرض سبوتاژ وکارشکنی های تحریک آمیز قرار گرفته است. شروع مقاومت منفی علیه سیاست جدید دولت ایران که سعی درخروج عاجل از بحران فلج کننده ی اقتصادی برخاسته از تحریم های همه جانبه ی بین المللی دارد، ممکن است زمینه برخورد و تقابل داخلی بین نیروهای مسلط بر حکومت و دولت قرارگیرد.