-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

سیل طالبان در راه است.

درماجرای آزادی سازی رهبران طالبان، جناحی که کاملاً دست خالی می ماند، حکومت کابل است.

درپی آغاز مرحله ای بی سابقه برای رهایی جنگجویان طالبان، پاکستان منصور داد الله را از بازداشت رها کرد. رهایی منصور دادالله اقدامی تصادفی نیست و به عملیه ای که اخیراً از سوی دولت افغانستان، امریکا وپاکستان سرعت گرفته، رابطه دارد. بریالی رهبر، از اعضا گروه ملا داد الله به بی‌بی‌سی گفت که منصور دادالله اکنون آزاد و به خانواده‌اش تحویل داده شده است. با آن که به قول آقای رهبر منصور داد الله از بیماری روانی و نیز بیماری گرده ( کلیه) رنج میبرد؛ اهمیت سیاسی آزاد کردن موصوف از آدرس پاکستان، درتعاملات پیشرو تعیین کننده است. امریکا نیز سرگرم گفت وگو با رهبران طالبان است واحتمال می رود عناصر کلیدی آن گروه از گوانتامو آزاد شوند. رهایی بی رویه ی طالبان از سوی حکومت کابل، درکمال بی پروایی به افکار عامه و هزاران شهروند داغدیده از اعمال تروریستی پرتلفات، بهانه ای به دست امریکا وپاکستان داده است که با توجیه متکی به خواسته های حکومت کابل، پروژه جدیدی قدرت سازی وتعامل سیاسی درافغانستان را به فاز جدیدی وارد کنند.
کمپاین رقابتی روی آوری به عامل طالبان درمنطقه وافغانستان، خود به خود بحران را به سیلابی ناگهانی مبدل خواهد کرد.