-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

سلطانزوی: از قلم نمایی تا قلم شکنی

سلطانزوی دریک خود بازیگری دراماتیک از صحنه برافتاد. سلطانزوی درفیلم پخش شده گفته است که قانون درداخل خانه ی من نمی چلد!


شماری از نهاد های مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به توهین دو کارمند یک تلویزیون متهم کرده اند.

ادارهء حمایت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان می گوید، که انتشار یک ویدیو از رفتار غیر قانونی داوود سلطان زوی پرده برداشته است.

بر اساس خبرنامهء این اداره، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون "کابل نیوز" به زور نوار ویدیویی جریان مصاحبه را پاک کرده است.

مجیب الله خلوتگر، رییس ادارهء حمایت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مصاحبه شونده حق ندارد پس از مصاحبه مانع نشر آن شود:

« نی یا حمایت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان برخورد آقای سلطان زوی را غیر قانونی و یک تخلف می داند. تخلفی قوانین افغانستان تصریح می کنند که جرم است.»

این مصاحبه در خانهء داوود سلطان زوی صورت گرفته است.

اما خبرنگار چی پرسید که آقای سلطان زوی عصبانی و مجبور شد تا از پخش مصاحبه جلوگیری کند؟

مالک عاصم خبرنگاری که این مصاحبه را انجام داده در صحبت با رادیو آزادی در این مورد قصه کرد:

« در دقایق آخر مصاحبه پرسیدم که برنامه های خیلی خوب دارید و گفتید که اگر پیروز شوید برای مردم افغانستان خدمت می کنید، اما خانوادهء شما در بیرون از افغانستان است؟
این سوال خوش نامزد محترم نیامد و افزود که اجازه نمی دهم این سوال را بپرسی و هیچ کس حق ندارد که این سوال را از من بپرسد. این موضوع شخصی من است، اگر خانواده ام در داخل افغانستان و یا بیرون افغانستان باشد. آقای سلطان زوی برخاست و گفت نوار را برایم بدهید نمی خواهم پخش شود. پرسیدم که چرا؟ در پاسخ گفت که نمی خواهم این سوال ها مطرح شود. من گفتم اگر زیاد ناراحت شدید این سوال را دور می سازم. او افزود نخیر نمی خواهم تمام مصاحبه پخش شود، به دل ام نیست. گفت که کمرهء تان را قید می کنم و ما کمره را در اختیارش گذاشتیم.»


تلاش کردیم با آقای سلطان زوی نیز در این مورد صحبت کنیم، اما او بنابر مصروفیتی که داشت موفق نشدیم.

مرکز خبرنگاران افغانستان آنچه را رفتار نادرست داوود سلطان زوی با خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون کابل نیوز خوانده، محکوم کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان و ادارهء حمایت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل شکایات انتخابات خواسته اند تا به این موضوع رسیده گی کند.

انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان می گوید، این برخورد آقای سلطان زوی نشان دهندهء افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این کشور است.

اما جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که قضاوت در این مورد پیش از وقت است:

« اگر آقای سلطان زوی و یا ژورنالیستانی که با او طرف شده اند، به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه و شکایت خود را به ما ارائه کنند، وزارت این موضوع را بسیار عادلانه بررسی و تصمیم خود را اعلام می کند.»

در جریان ده سال اخیر شکایت های زیاد از نحوهء برخورد مقام های دولتی و زورمندان با خبرنگاران در افغانستان ثبت شده اند.

اما انتقاد های وجود دارند که نهاد های مسوول کمتر به این شکایت ها رسیده گی کرده اند.

مدافعان حقوق خبرنگاران انتظار دارند مقام های مسوول حکومتی افغانستان در جهت جلوگیری از ادامهء برخورد های سلیقه یی علیه خبرنگاران اقدامات عملی را روی دست بگیرند.