-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

جین ساکی: درمورد پیمان امنیتی موضع ما ثابت است.

نگرانی رئیس اداره ی ملی استخبارات امریکا از وضعیت رو به تیره ی افغانستان


رییس ادارهء ملی استخبارات ایالات متحدهء امریکا به این باور است که تلاش واشنگتن جهت تشویق رییس جمهور کرزی برای امضای موافقتنامهء امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن احتمالاً ناکام شده است.

جیمز کلپر دیروز در کمیتهء خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در این مورد چنین گفت:

« من باور ندارم که رییس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا کند.»

این نخستین بار است که یک مقام امریکایی رسماً و با صراحت این سخن را ابراز می کند.

از چندین ماه به این سو مقام های امریکایی روی امضای موافقتنامهء امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن تاکید می کنند.

اما رییس جمهور کرزی تا حالا از امضای این موافقتنامه خودداری کرده است.

آیا تاخیر در امضای موافقتنامهء امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بر اقتصاد افغانستان تاثیر داشته است؟

رییس ادارهء ملی استخبارات ایالات متحدهء امریکا پاسخ داده است:

« تاخیر در امضای این موافقتنامه بر اقتصاد افغانستان تاثیر منفی بر جا گذاشته است. تاثیر روانی آن را اگر ذکر نکنیم، به طور مشخص پس از آنکه در ماه نومبر لویه جرگه از موافقتنامه حمایت اش را اعلام کرد. ما از لحاظ اقتصادی شاهد اثرات منفی این تاخیر بوده ایم. تولیدات ناخالص داخلی در حال کاهش است و مهمتر اینکه فکر می کنم نظر به یک احصائیهء مهم سرمایه گذاری های خارجی کاهش یافته است.»

حدود چهار ماه پیش زمانی که لویه جرگهء مشورتی افغانستان با امضای موافقتنامهء امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن موافقت کرد، واشنگتن ابراز امیدواری کرده بود که این کار هر چی زودتر انجام شود.

اما رییس جمهور کرزی می گوید، تا زمانی که واشنگتن شرط های حکومت افغانستان را نپذیرد، موافقتنامه را امضا نمی کند.

آغاز عملی پروسهء صلح افغانستان و توقف عملیات نیرو های بین المللی بر خانه های افغان ها از شرط های عمدهء حکومت افغانستان می باشند.

اما امریکا با وجود این همه هنوز هم به این باور است که این موافقتنامه باید زود تر امضا شود.

جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجهء امریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن در این مورد گفت:

« موضع ادارهء ما همان موضع سابق است یعنی به این باور هستیم که موافقتنامهء امنیتی باید فوراً امضا شود. در مورد این موافقتنامه چیز تازهء ندارم تا با شما در میان بگذارم بنابرین در موضع گیری ما هیچ تغییری بوجود نیامده است.»

امریکا می خواهد حدود 10 هزار سرباز خود را پس از پایان سال 2014 میلادی در افغانستان نگه بدارد.

به گفتهء مقام های امریکایی، این نظامیان در بخش های مبارزه علیه تروریزم و آموزش نیرو های افغان وظیفه اجرا خواهند کرد.

اما گفته شده که برای ادامهء حضور این نیرو ها در افغانستان نیاز است تا موافقتنامهء امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا شود.