-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

تظاهرات مردم بختياری در مناطق مختلف ايران

خانم رجوي با تأكيد بر اينكه اهانت به مردم بختياري اهانت به عموم مردم ايران است همگان را به همبستگي با آن ها در مقابل فاشيسم ديني حاكم فراخواند.

در پي پخش يك فيلم توهين آميز نسبت به هموطنان بختياري، از تلويزيون حكومتي، موج انزجار و اعتراض بسياري از شهرهاي ايران به ويژه در مناطق جنوب و غرب كشور، از جمله دزفول، مسجد سليمان، فارسان، اليگودرز، دورود، ايذه، ازنا و لالي را در روزهاي پنجشنبه و جمعه (24 و 25 بهمن) فرا گرفت. تظاهرات ضد حكومتي با شعار عليه سركردگان رژيم آخوندي از جمله پاسدار ضرغامي، رئيس راديو تلويزيون حكومتي، در بسياري از نقاط به درگيري با پاسداران و نيروهاي سركوبگر انجاميد.

در 25بهمن همزمان با نمايش جمعه مردم شهرهاي دزفول، مسجد سليمان، ايذه و لالي با سر دادن شعارهاي ”مرگ بر ضرغامي“، ”بختياري مي ميرد ذلت نمي پذيرد“ و ”نگذاريد تفنگهايمان را دربياوريم“ دست به تظاهرات زدند.اين اعتراضات در دزفول به درگيري جوانان با نيروهاي سركوبگر و جنگ و گريز در نقاط مختلف شهر منجر شد. در اين درگيريها جوانان، شيشه هاي بيش از 30خودرو نيروهاي امنيتي و سركوبگر را خرد كردند. آنها همچنين با مزدوران گارد ويژه موسوم به نوپو (نيروهاي ويژه پيرو ولايت فقيه) كه خيابانها را با گذاشتن مانع مسدود كرده و به تظاهركنندگان حمله مي‌كردند، درگير شده و موانع را تخريب كردند. مردم دلير دزفول در مقابل يورش عوامل نيروي انتظامي با پرتاب سنگ به دفاع از خود برخاستند كه يكي از فرماندهان نيرويي انتظامي مجروح و مجبور به فرار از صحنه شد.در جريان اين تظاهرات علاوه بر نيروي انتظامي و يگان ويژه، عوامل اطلاعاتي و لباس شخصي ها نيز با باتون و گاز اشك آور به تظاهر كنندگان يورش بردند.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به هموطنان به پاخاسته و غيور بختياري از عموم هموطنان به ويژه جوانان دلير در نقاط مختلف كشور خواست به حمايت از آنان قيام كنند. وي افزود هموطنان بختياري همواره به طور خاص از انقلاب مشروطه تاكنون نقش بسيار مهم و مؤثري در مبارزه عليه استعمار و ديكتاتوري داشته اند و اهانت به آنها، اهانت به عموم مردم ايران است. رژيم آخوندي يك وصله ناچسب به تاريخ ايران و دشمن همه مردم از هر قشر و طبقه و از هر مذهب و هر مليتي است و سرنگوني آن يك خواست ملي و سراسري است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26بهمن 1392(15 فوريه2014)