-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

سناریوی یوگوسلاوی نباید در اوکرائین تکرار شود.

اشاره: مسکو، خشمگین از وضعیت است و امکان مداخله ی نظامی دراکرائین هم منتفی نیست.

ریا نوستی- ترجمه رضا نافعی

مسکو 19 فوریه – دوما ( مجلس روسیه) طی فراخوانی اعلام کرد رویدادهای اوکرائین نباید طبق مدل یوگوسلاوی پیش برود. به گفته لئونید اسلوزکی رئیس کارگروه امور کشورهای مشترک المنافع، روسیه حاضر به هر نوع  کمک ضروری به خلق برادر است، مشروط بر این که خواستار آن باشند.

عامل هرج و مرجی که در حال حاضر بر اوکرائین حاکم است افراط گرایان هستند و «اگر این رخداد ها را عملیات جنگی بدانیم ، خوب سازماندهی شده اند».

اسلوزکی گفت: «رهبران گروه های مخالف دولت در اوکرائین مدت هاست که دیگر کنترل اوضاع را از دست داده اند. زیرا توقعات بی حد و مرز آن ها و بی اعتنائی آن ها به پیشنهاد های مقامات مسئول که حاضر به گفتگو در بارۀ آن نیستند ابتکار را به اغتشاشگران داده و موجب افزایش اغتشاش، آتش سوزی، مجروح و کشته شدن 2 غیر نظامی  یا پلیس شده است ».

آینها همه در اثر تحریکات غرب روی می دهد. غرب می خواهد به وظائف استراتژیکی که برایش تعیین شده برسد و کمترین توجهی به حال مردم این کشور ندارد».

آنچه که باصطلاح اعتراض نامیده می شود از مرز ارزش های دموکراتیک اروپای غربی و هنجار های مجاز آن بسیار فراتر رفته و آن کشور را در آستانه تجزیه قرارداده است.

نباید اجازه داد سناریو یوگوسلاوی در اوکرائین تکرار شود. باید به هر صورت ممکن جلوی خونریزی گرفته شود و اجازه هیچ نوع دخالت خارجی داده نشود».