-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۲, جمعه

از تبلیغات ترس آور تا پرچون فروشی وسایل نظامی

دیلی تلگراف و والستریت ژورنال

روزنامه های والستریت ژورنال و دیلی تلگراف در شماره های امروز خود مقاله های را به مسایل مربوط به افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور اختصاص داده، به زوایایی مختلف آن پرداخته اند اند.

والستریت ژورنال در مقاله تحت عنوان "یک ارزیابی در مورد کاهش نیروهای امنیتی افغان هوشدار می دهد" می نویسد:
یک ارزیابی مستقل ستراتیژی نظامی امریکا در افغانستان نتیجه گیری کرده است که برنامهء کاهش تعداد نیروهای امنیتی افغانستان، امید امریکا را به یک افغانستان با ثبات بعد از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال جاری، با خطر مواجه خواهد ساخت.

در این ارزیابی که برای وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون تهیه شده، هوشدار داده شده است که در سالیان آینده برای مبارزه با تهدیدهای در حال افزایش از جانب شورشیان به نیروهای امنیتی بیشتر افغان نیاز است.

روزنامهء والستریت ژورنال می نویسد:
بر اساس برنامهء موجود ایالات متحدهء امریکا و پیمان اتلانتیک شمالی نیروهای امنیتی افغانستان که در حالت اوج آن به 352 هزار تن می رسد، بعد از سال 2015 میلادی به 228 هزار و پنجصد تن کاهش داده خواهد شد. ارزیابی جدید هوشدار می دهد، همچو کاهش که تحت غور و بررسی قرار دارد برنامه های امریکا را در افغانستان صدمه خواهد زد.

به نوشتهء روزنامهء والستریت ژورنال، جاناتان شوردن (Jonathan Schroden) که این ارزیابی را برای مرکز مطالعات نیروهای بحری امریکا انجام داده است، می گوید:
"اگر هدف پالیسی امریکا این باشد که افغانستان هرگز دوباره به پایگاه امن تروریست ها و شورشیان مبدل نشود، کاهش نیروها به 228 هزار و پنجصد تن، این هدف را در مخاطره می افگند." 

روزنامهء والستریت ژورنال می نویسد، این گزارش 368 صفحه یی روز چهار شنبه به اعضای کانگرس امریکا ارایه شده است.
 الیسا سمیت (Elissa Smith) یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا می گوید، این ارزیابی به حکومت امریکا در امر تصمیم گیری در مورد ماموریت بعد از سال 2014 در افغانستان، مساعدت خواهد کرد.

روزنامهء دیلی تلگراف چاپ بریتانیا، مسالهء فروش وسایل بزرگترین پایگاه آن کشور را در ولایت هلمند بررسی کرده است.
روزنامه می نویسد:
در این پایگاه، بریتانیا وسایلی را به پیمانهء وسیع به فروش می رساند که از افغانستان خارج نمی کند، اما تا هنوز سرنوشت باسشین بزرگترین پایگاه این کشور در ولایت هلمند معلوم نیست.

زمانی در پایگاه باسشین در ولایت هلمند حدود بیست هزارتن مستقر بودند که بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین پایگاه بریتانیایی در خارج از آن کشور به شمار می رفت.

به نوشتهء روزنامهء دیلی تلگراف در حالیکه تعدادی زیاد کانتینرهای مملو از مواد وسایل قیمتی از هلمند دوباره به بریتانیا انتقال داده خواهد شد، به ارزش ملیون ها پوند ایرکاندیشن ها، مانیتور های کمپیوتر، پرزه جات موتر، وسایل صحی و سایر تجهیزاتی که به بریتانیا انتقال داده نمی شوند، برای فروش ارایه شده است.

کریس موری یک مقام ادارهء خدمات دفاعی حکومت بریتانیا که مسوولیت فروش این وسایل را دارد به روزنامهء دیلی تلگراف گفته است، انتقال دوبارء این وسایل به بریتانیا به قیمت گزاف تمام خواهد شد.
تعداد نظامیان بریتانیایی در ولایت هلمند همین اکنون از 10 به پنجهزار تن کاهش یافته است و الی تابستان آینده به 2500 تن کاهش خواهد یافت.