-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۸, پنجشنبه

رهبری اردوی ملی، متحد کرزی وفهیم است.

آن چه از توهمات بومی مغز ارگ نشینان بیرون خواهد آمد؛ انفجار است؛ نه انصراف امریکا


درحالی که خشم عمومی نسبت به نشانه های آشکارِ ائتلاف تیم حاکم با طالبان سرریز می شود، بن بست درروابط مردم با حکومت و بن بست درتعامل حکومت با متحدان جهانی، خطروقوع یک زلزله ی ناگهانی و درهم شکن دردرون دولت را فزونی بخشیده است. این زلزله، لزوماً با استفاده از قدرت فراگیر تخریبی طالبان می تواند انجام شود. جنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک اردوی امریکا درکابل گفت: "در بخش‌های از افغانستان به نظر می‌رسد که احتمال تبانی میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان وجود خواهد داشت و تاخیر در توافق‌نامه امنیتی انجام این‌گونه تبانی را تسریع خواهد کرد. فکر نمی‌کنم این سازش‌ها بسیار گسترده باشند اما ما باید در مورد چنین احتمالی هشدار بدهیم."
این اظهارات، صریح ترین سخنان یک مقام مسئول پنتاگون است که نباید آن چه که وی احتمال داده است؛ اتفاق بیفتد. گزارش های زنده ای وجود دارد که جنرالان اردوی ملی گفته اند که دست شان زیرسنگ است و آنان تابع دستور مقامات ارگ هستند. اما مسئولان رده ی اول اردوی ملی طرفدار نظریه های کرزی وفهیم هستند وهیچ مخالفتی با آن ندارند. خبری ناگوار که از منابع ارگ نفوذ کرده این است که کرزی وفهیم با جنرالان «تنظیمی» و قوم پرست اردوی ملی ازنزدیک درارتباط قرار دارند و درادبیات مشورتی خویش آن را اردوی «مجاهدین» و«اسلامی» میخوانند.
استخبارات امریکا به طورکامل ازین جریانات مطلع است و تحرکات بخش هایی از اردوی ملی که درحمایت وهمسویی کامل با کرزی وفهیم قرار دارند، نشان می دهد که اردو با روحیات بیطرفی ودفاع از منافع افغانستان مجهز نیست و دست اندازی های زیادی درترکیب آن درجریان است.
بن بست کنونی به هیچ وجه قابل دوام نیست. درصورت ادامه ی وضعیت جاری، راه اندازی انتخابات و رسیدن به مرحله «انتقال مسالمت آمیز قدرت» یک خواب بد تعبیر است. امریکاییان به طور قطع اجازه ی ابقای قدرت سیاسی برای کرزی وفهیم را نخواهند داد. هیچ مرجعی ازداخل، توان اعمال فشار کارساز به منظور مجبور کردن آنان به عقلانیت را ندارد. نهاد های مدنی، صرفاً جرقه های تبلیغاتی اند  ویگانه راهی که باقی میماند، شروع آشکار پروژه ی تغییر واصلاح به وسیله ی طالبان، مجری گری پاکستان و تعامل امریکا با ایران خواهد بود.
گزارش قطعی از ارگ رسیده است که کرزی درتماس تلفنی با رئیس جمهور امریکا، لحن وخواهشات قبلی را تکرار کرده و آخرین تماس اوباما به معنای آغاز یک دوره ی هرج ومرج تازه خواهد بود که کرزی، فهیم، سپنتا و کریم خرم عواقب آن را درخواب هم نمی بینند. این دسته ی خاص، ازروال سیاست های بین المللی وتاریخ بازی های بزرگ یک مشت توهماتی بومی درمغز خود دارند.