-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

سفر شتابزده ی رئیس جمهور به قندهار

تیم اشرف غنی درقندهار نفس گیر شده؛ اما تنش بین غلزایی ها ودرانی ها رو به افزایش است.


رئیس جمهور کرزی پس از بازگشت از سفر ترکیه به اصطلاح «دم ناگرفته» روانه ی قندهار شده است. این سفر به درپی یک رشته هشدارهای انتخاباتی درجنوب انجام یافته است. گزارش هایی که به ارگ میرسید از بیشتر شدن شکاف ودشمنی میان شاخه های قومی غلجایی ودرانی درمسأله انتخابات ریاست جمهوری است. درارگ اطلاعاتی وجود داشت که دکتراشرف غنی تمرکز خود را بر قندهار وحوزه ی جنوب بیشتر ساخته است؛ چنانکه فعالان کابل نشین ازجمله لالی حمیدزی از قوم اچکزای، عبدالرحیم ایوبی از جمع پوپل زایی ها و جبار قهرمان از قوم نورزایی به سود تیم اشرف غنی وارد صحنه شده اند اما به طور کُل تیم دکتر غنی در قندهار درخشش چندانی ندارد. رئیس جمهور با درک همین نکته به قندهار شتافته تا مردم قندهار را در انتخابات به شیوه ی که درنظر دارد، درانتخابات سمت وجهت ببخشد.
گزارش شده که تیم دکتر عبدالله نیز دربین الکوزی های قندهار نفوذ کرده و کلیم الله نقیبی فرزند ملانقیب آخند فعالیت های شان را به نفع دکتر عبدالله آغاز کرده اند. درین حال شاهدان عینی درقندهار ابراز میدارند که اگر تقابل انتخاباتی به تخریب این پروسه منجر شود، شروع خراب کردن انتخابات به وسیله ی تیم آقای کرزی از قندهار خواهد بود. دسته های وسیعی به حمایت از آقای کرزی وارد صحنه شده اند که هدف شان تمدید دوره ی ریاست جمهوری وی می باشد. این دسته جلساتی برگزار می کنند ومیگویند که آقای کرزی بدیل ندارد بنا برین یا دوره ی کار رئیس جمهور افزایش یابد یا آن که تاریخ برگزاری انتخابات تغییر داده شود.