-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

استاد اکبری و سیدعالمی بلخی؛ دوِش درقفای بلدوزر!

گل آغا شیرزی، زمانی درواکنش به اسم «بلدوزر» قریب بود مجیب عارض را از دفترش بیرون بیاندازد؛ اما حالا به زبان خود میگوید: «من بلدوزر» هستم.


 محمد اکبرى رييس حزب وحدت ملى اسلامى، درگردهمايى که امروز درجمنازیوم شهر باميان برگزار شد، با حمايت از نامزدى گل آغا شيرزى گفت که تيم شيرزى، يک تيم خوب است و براى بهبود کشور کار ميکند.
وى که نمايندۀ منتخب مردم باميان در ولسى جرگه است، افزود: "تيم شيرزى يک تيم مجاهد است و ما هم مجاهد هستيم و ازهمينرو از نامزدى وى حمايت ميکنيم."
گل آغا شيرزى درين گردهمايى، ايجاد شبکه برق، ساخت وقيرريزى ٥٠ کیلومتر سرک، ایجاد پارک صنعتی، رشد صنعت توریزم، ایجاد مکاتب حرفوی برای فارغین دوازدهم و مکاتب ابتدايی برای بیسوادان را از عمده وعده های خود خوانده، برای مردم بامیان وعده نمود که آنچه که ميگويد آنرا پس از پیروزی انجام خواهد داد.
شيرزى افزود که این شرم است که خانم بوش فقط در بامیان  دو کيلومتر سرک را قیر نموده؛ درحالیکه وى در ننگرهار ٢٤٠٠ کیلومتر سرک را قیرریزی کرده است.
اين دو کيلومتر سرک که از ميدان هوايى به سوى شهر باميان امتداد دارد، پنج سال قبل از کمک امريکا و از سوى خانم جورج بوش رييس جمهور سابق امريکا افتتاح گرديد.
شيرزى که قبلاً والى ننگرهاربود، گفت: "نام من مشهور به بلدوزر است و زمانیکه در ننگرهار بودم، ٥٥٠٠ ميلیون دالر را از دونران مختلف پیدانموده و در بخش بازسازی شهر مصرف نمودم."
اين نامزد رياست جمهورى وعده داد که در صورت پیروزی بازسازی را از بامیان و دایکندی آغاز نموده و همواره  در بخش بازسازی افغانستان تلاش خواهد کرد.
سید حسین عالمی بلخی معاون اول شيرزى گفت که شیرزی، از اول تصمیم گرفت و گفت که باید معاون وى از خلق و پرچم و سيکولرهايی که از غرب برگشته، نباشد و باید مجاهد باشد.
بلخى علاوه کرد: "بعد از تعهداتى که داشتیم، شنیدیم که یکتعداد افراد بر شيرزی اعتراض کردند که سنت شکنی کرده ودر ١٢ سال گذشته، چنین اتفاق نیفتاده که شیعه را معاون اول قرار داده باشد؛ اما جواب از طرف شیرزی این بود که برای من قوم، زبان و منطقه معیار نیست و ما اهل یک ملتیم و یک کشوریم."
اين اولين نامزد رياست جمهورى است که بعد از دو هفته از سپرى شدن مبارزات انتخاباتى، وارد باميان شده است.