-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

بد مستی اراذل و اوباش حکومتی درهرات

اگراوضاع بی کنترول شود، دزد زاده های نوظهور درجاده ها از سوی مردم پارچه پارچه خواهند شد. 


به گزارش شبکه های اجتماعی، دیروز پسران شاروال هرات، سلیم تره کی، داکتر بخش واکسین شفاخانه حوزوی هرات را بی رحمانه لت و کوب کردند. داکتر حاجی میرویس مسئول بخش واکسین که قربانی این رویداد است و لگد های پسر شاروال به سر و صورت او خورده، از ترس نتوانست آنچه در دلش است فریاد کشد. پسر بی رحم شاروال هرات همراه یک محافظ خود اورا به شدت لت و کوب کرده و پس از این به شاروال هرات سلیم تره کی تلفون میکند و داکتر را به خانه شاروال می برد و تا جایی که ممکن است شاروال قسی القلب و سنگدل هرات اورا در خانه خود لت و کوب میکند و با تفنگ به گوش او میزنند و این داکتر ریش سفید و ناتوان در برابر زورگویی و قلدری شاروال فقط عذر و زاری کرده است. وی هم اکنون در شفاخانه حوزوی هرات بستر است و از لحاظ روحی ، روانی و جسمی سخت آسیب دیده است.
اخبار جفاکاری های گله بچه های شاروال زاده و قوماندان زاده ها درکابل نیز هراز چند گاه به گوش می رسد. چندی پیش اوباش زاده حکومتی - فرزند ولگرد یک جنرال نظامی- یک مأمور پلیس را کوبید وتحقیر کرد وکسی صدایش را نکشید. تمرین بداخلاقی به شیوه ی فیلم های جنایی از سوی فرزند شیرمحمد کریمی رئیس ستاد ارتش و فرزند محمد یونس نو اندیش درکابل علیه شهروندان از یاد کسی نرفته است. افغانستان مکانی برای وقوع هرنوع حادثه و تبدیل هرنوع احتمال به واقعیت است. حالت فوق العاده درجامعه کم کم دو باره چیره می شود و خرامیدن های دسته های انگل وابسته به غارتگران نیز مورچه وار بال کشیده اند. اگر وضعیت رو به تیره گی بیشتر برود؛ یاد تان باشد که دزد زاده های نوظهور از سوی مردم درجاده ها پارچه پارچه خواهند شد. اگر چنین نشود؛ این را گفته باشم که مردم ما خود داوطلب چنین وضعی اند تا خم گردن وبی حیثیت شوند و«گذاره» کنند. هرچه بر مردمی تحمیل می شود، همان مردم مستحق آنند.