-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۸, پنجشنبه

پاکستان: یک سوم اردو وپلیس افغان فرار می کنند.

کرسچین ساینس مانیتور

 روزنامه کریسچین ساینس مونیتور در درشماره ی تازه روز پنجشنبه خود، دررابطه به خبر خروج کامل قوای امریکایی از افغانستان از قول یک مقام ارشد پاکستانی می نویسد که اگر واشنگتن تهدید خارج ساختن همه عساکر امریکایی از افغانستان را عملی سازد، این کشور به جنگ داخلی سرازیر خواهد شد.
این مقام پاکستانی که نخواسته اسمش ذکر شود در مرکز رسانه ها و امنیت در واشنگتن گفته است که خروج کامل سربازان امریکایی باعث یک بی نظمی و زد و خورد ها در افغانستان خواهد شد که در نتیجه یک ثلث عساکر اردوی ملی و پولیس وظایف شان را ترک خواهند گفت.