-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه

بغداد، اجساد ۵۲ کشته از مخالفان ايرانی را مخفيانه دفن می کند.

ايلاف عربستان گزارش کرد:

ايلاف عربستان سعودی با عنوان ”بغداد اجساد 52 کشته از مخالفان ايرانی را مخفيانه دفن می کند“ نوشت: نمايندگان پناهندگان ايرانی مخالف در عراق اعلام کردند مقامات اين کشور به آنان ابلاغ کردند پيکرهای 52 قربانی از ساکنان کمپ اشرف مربوط به اعضای سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران در شمال بغداد را که طی حمله نيروهای عراقی به اين کمپ در روز 1سپتامبر گذشته به قتل رسيدند، مخفيانه دفن کرده اند.. اين در حاليست که خانم مريم رجوی پرزيدنت شورای ملی مقاومت ايران هدف از اين دفن مخفيانه را پاک کردن آثار جنايت و فراری دادن جانيان از عدالت دانسته و بار ديگر بر ضرورت يک تحقيق مستقل بين المللی از سوی دادگاه بين المللی جنايی در مورد قتل عام و اعدام جمعی و گروگانگيری در اشرف تأکيد کرد و خواستار احاله موضوع از سوی شورای امنيت ملل متحد به اين دادگاه شد.
شورای ملی مقاومت نيز به نوبهٴ خود گفت که نخست وزير عراق نوری المالکی ”در شرايطی درصدد از بين بردن آثار جنايت عليه بشريت است، که يک اجماع جهانی شامل پارلمان اروپا، کنگره و سنای آمريکا، شش ارگان تخصصی ملل متحد، دادگاه اسپانيا، سازمانهای مدافع حقوق بشر مانند عفو بين الملل و شمار زيادی از شخصيتهای برجسته بين المللی در مورد مسئوليت دولت عراق در اين جنايت وجود دارد“.