-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبه

کشتار افشار؛ از سوگنامه سرایی تا هیاهو


 یعقوب یسنا


کشتار در افشار، یکی از رویدادهای انسان کشی معاصر است که فرمانده هان جنگ بنا به انگیزه های مذهبی و قومی، انسان را (زن، کودک و مرد) کشته اند. مشخص است کِی افشار را معامله کرد وَ کِی فرمانده ی جنگ و کشتار بود در افشار؛ حالا از نامزدان معاوونیت و ریاستِ ریاست جمهوری استند، وَ خیلی با شرافت و دیانت هم خود شان را نشان می دهند.
اما افشار و بسا واقعیت های دیگر شده برای ما فیسبوکی ها و برای چند آدمی که اروپا به سر می برند، سوگ نامه سرایی و هیاهو؛ شاید برای شهرت...
به جای این همه غمنامه سرایی، بهتر این است که چند نفر بخیزد و در یک راهپیمایی از کمیسون انتخابات و از جامعه ی جهانی بخواهند که افراد دخیل در کشتار افشار را از نامزد بودن معاونیت و ریاستِ ریاست جمهوری حذف کنند؛ و کسانی که در خارج اند، لااقل می توانند صد نفری بیشتر یا کمتر، در اعتراضی از سازمان ملل و نهادهای دیگر جهانی خواهان حذف این فرمانده هان جنگ از نامزدی ریاست جمهوری، شوند.
به هر صورت چند آقای که رفته اند اروپا، شُله ی اروپایی می خورند و، در حمایت قانون اروپایی به سر می برند؛ به باور شان که از هفت خوان رستم گذشته اند؛ آدم و عالم را فتح کرده اند؛ از آنجا هیاهونامه می خوانند و در سایت های شان کارتون پخش می کنند؛ و ما اینجا در فیس بوک های ما سوگنامه می سرایم؛ خود مان را به یکدیگر مان نشان می دهیم که من چقدر افشاری استم!