-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه

گودالی که امریکا حفر کرد.

آثار زهر اتمی؛ دو دستگی در سپاه پاسداران!
سازمان مجاهدین خلق ایران
«ترديدی نيست که دستگاه ديپلوماسی رسمی کشور در چارچوب تاکتيک نرمش قهرمانانه... در روند مذاکرات هسته يی با 1+5 از حقوق هسته يی و راهبردی ملت ايران صيانت کرده است».
اين، بخشی از بيانيهٴ سپاه پاسداران، به بهانهٴ سرقت انقلاب ضدسلطنتي است. ديکتاتوری ولايت فقيه و شخص خامنه ای، به خاطر وضعيت خفگی، مجبور شدند بر روی زانوان خونين، خود را به جام زهر رسانده و توافق ذلت بار ژنو را بپذيرند؛ در پی آن، سپاه پاسداران نيز که در کليت زير هژمونی خامنه ای است، پس از مدتی سکوت، با اين عبارت، حمايت کلی خود را از سرکشيدن جام زهر اعلام کرد.
اما دستگاهی که بر روی جنايت، غارت، تروريسم و استراتژی بمب هسته يی سوار شده، ساختارش تاب تحمل چنين ضربه ای را ندارد. از اين رو، اکنون در ميان بالاترين سرکردگان سپاه، دو دستگی ايجاد شده است. عده يی همپای خامنه ای، خود را، ولو در ظاهر با سر کشيدن جام زهر هم سو کرده اند؛ اما عده يی ديگر، رودرروی خامنه ای، با آن مخالفت می کنند.
چند نمونه از اظهارات سرکردگان سپاه، در موافقت با سر کشيدن جام زهر:
پاسدار فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح رژيم:
فيروزآبادی: «بهتر است آمريکاييها در چارچوب توافق ژنو همان روش ديپلوماسی را دنبال کنند و... راه را بر روی مذاکرات نبندند» (خبرگزاری نيروی قدس، موسوم به تسنيم ـ 18بهمن).
پاسدار فيروزآبادی: «... ديپلوماسی مثبت و سازندهٴ جمهوری اسلامی... فرصت تاريخی بزرگی ست... امروز ديپلوماسی عقلانی و مثبت ايران بايستی برگ برنده اوباما در معادلات داخلی و بين المللی به خصوص در آفريقا و آسيا باشد!» (ايرنا- 24بهمن)
آخوند سعيدی، نمايندهٴ خامنه ای در سپاه: «(ما به عنوان) ملتی که قصد دارد در برابر ابرقدرتها بايستد بايد... نه از رهبری جلوتر حرکت کنيم و نه عقب بمانيم!» (تسنيم ـ 22بهمن)
آخوند ذوالنوری، مشاور عالی نمايندهٴ ولی فقيه در سپاه: «دولتهای گذشته... و اکنون هم دولت آقای روحانی خواهان رابطه با آمريکا بوده اند، البته اين چاره انديشی ها خوب است و ما بايد برای موفقيت دولت و تيم مذاکره کننده دعا کنيم»... (ايرنا ـ 20بهمن)
پاسدار حاجی زاده، سرکرده هوافضای سپاه: «تيم مذاکره کننده بايد توصيه های مقام معظم رهبری در جلسه های خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند». (ايسنا ـ 22بهمن)
و چند نمونه از اظهارات سرکردگان مخالف با خط زهرخوران ولی فقيه:
پاسدار جعفری، سرکرده سپاه پاسداران: «خيليها بودند که در گذشته انقلابی بودند ولی امروز اين صفت برايشان تطبيق ندارد و متأسفانه از شعارهای انقلاب فاصله گرفتند... شعار اصلی انقلاب چيزی جز ”الله اکبر“ نبود و اين يعنی همان مرگ بر آمريکا... بايد پرسيد چرا برخی به قيمت برطرف کردن دشمنی آمريکا حاضرند عزت و اقتدار ملی ايران را به آسانی بفروشند!» (کيهان 23بهمن)
پاسدار رحيم صفوی سرکرده سابق سپاه پاسداران و مشاور کنونی ولی فقيه ارتجاع: «پرده پوشی، مسامحه و کوتاه آمدن در برابر عربده کشی و تهديد و اهانت دشمنان ظالم و جنايتکار، ظلم به انقلاب، شهيدان و خيانت به آيندگان است» (ايسنا ـ 22بهمن).
به اين ترتيب، به خوبی آشکار می شود که زهری که وارد کالبد رژيم ولايت شده، اکنون به حياتی ترين ارگان اين رژيم، يعنی سپاه پاسداران رسيده که نمود آن، دو دستگی و شقه ميان سرکردگان سپاه است. هر چند ممکن است مواضع امروزی سرکردگان سپاه به دليل تعادل قوا يا هر عامل ديگری تغيير کند، اما آنچه مهم است، انشقاق فزاينده در سپاه پاسداران، از تبعات و آثار زهرخوردن ديکتاتوری آخوندی ست.
البته اين دو دستگی نمی تواند مدت زيادی ادامه پيدا کند. در نهايت، يکی از دو موضع، بايد حذف و تصفيه شود. روندی که در آينده، به ويژه پس از دور دوم مذاکرات، بحران را در سپاه پاسداران، باز هم شديدتر و عميق تر خواهد کرد.