-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

اشغال کامل انتخاباتی قریب الوقوع است.

دولت درکنار دولت تنظیم می شود. اگر پروسه دولتی سازی انتخابات متوقف نشود؛ جنگ داخلی حتمی است.

دفتر مطبوعاتی زلمی رسول فرد مورد نظر تیم حاکم برای ریاست جمهوری، با انتشار اطلاعیه‎ای اعلام کرد که بیش از 85 عضو پارلمان و مجلس سنای افغانستان از نامزدی زلمی رسول اعلام حمایت کرده‎اند. بر اساس این اطلاعیه، 70 عضو پارلمان و 15 عضو مجلس سنای افغانستان شامل فهرست حامیان زلمی رسول هستند.
تمام سیستم دولتی برای به پیروزی رسانیدن زلمی رسول به حرکت درآورده شده؛ این درحالی است که وزنه ی زلمی رسول درمحافل سیاسی و متن جامعه فوق العاده ضعیف است ومعاونین وی درمیان همتباران شان جاذبه ی به مراتب کمتر نسبت به دیگر چهره های سیاسی دارند. نقطه ضعف یا پاشنه آشیل زلمی رسول دولتی بودن پروژه ی کاندیداتوری وی می باشد. اگر امریکا و جامعه جهانی با این پروژه موافق نباشد، تلاش های خاندان کرزی برحمایت قاطع از وی بی هیچ تردیدی به سوی جنگ میلان می کند.  گروه های مجاهدین به خصوص محور دکتر عبدالله درحالت انتظار قرار دارند و منتظر اند کدام جناح حاضر به نفع ایشان بگذرند. تلاش های به خاطر کشانیدن استاد سیاف به اجماع انتخاباتی عبدالله درجریان است. احتمال پیوستن استاد سیاف ( البته تحت شرط وشروط مشخص) به تیم عبدالله زیاد است واگر چنین اتفاقی نیافتند، تیم دکتر اشرف غنی از عبدالله جلو میزند.
بر اساس اطلاعات این منبع، اعضای پارلمان و مجلس سنا که از نامزدی زلمی رسول اعلام حمایت کرده‎اند، هم اکنون در تمام مبارزات انتخاباتی تیم وی سهیم و دخیل هستند.