-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۵, دوشنبه

یاناکوویچ به سرنوشت دکترنجیب الله گرفتار آمد.

وی از فرودگاه دونتسک به جای نامعلومی رفته است.

ماموران مرزی اوکراین روز یکشنبه 23 فوریه 2014 فاش کردند که "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهور برکنار شده این کشور ، به آنها پیشنهاد داده تا در مقابل دریافت مبالغی پول به هواپیمای وی اجازه پرواز به خارج از اوکراین و به سمت روسیه را بدهند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه سرگی استاهوف سخنگوی ماموران مرزی اوکراین اظهار داشت:" هواپیما اجازه پرواز نداشت ، برخی افراد مسلح به مقامات فردگاه دونتسک پیشنهاد پول دادند تا به هواپیما اجازه پرواز داده شود، اما ماموران نپذیرفتند."
وی افزود :" کمی بعد دو تانک وارد فرودگاه شدند و رئیس جمهور مجبور شد از هواپیما پیدا شده و فرودگاه را ترک کند."
سخنگوی ماموران مرزی اوکراین توضیحی درباره کشوری که یانوکویچ قصد فرار به آن را داشت نداد، اما الکساندر تورچینوف رئیس جدید پارلمان این کشور گفت که یانوکویچ تصمیم داشت به روسیه فرار کند.
وی افزود که رئیس جمهور برکنار شده هم اکنون در منطقه ای در دونتسک پنهان شده است.
مجلس ملی اوکراین روز گذشته با اکثریت آراء ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع و 25 ماه مه را روز انتخابات جدید ریاست جمهوری تعیین کرد.
پارلمان اوکراین یانوکویچ را براساس قانون اساسی، ناتوان در مدیریت کشور اعلام نمود.
در مقابل یانوکوویچ در واکنش به تصمیم پارلمان کشورش در یک پیام تلویزیونی ، همچنان خود را رئيس‌ جمهور قانونی اواکراین می داند و گفت که علیه دولتش کودتایی رخ داده است.