-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

چهارآموزشگاه نظامی برای افغان ها درخاک ایران

نثار حارس یک عضو مجلس سنا: حکومت ایران در چهار منطقه شورشیان افغان را آموزش می دهد.

وزیر داخلۀ ایران تهدید کرد که اگر کشور های افغانستان و پاکستان بر ضد شورشیان در مناطق مرزی شانبا ایران اقدام نکنند، تهران به این دو کشور نا آرام سرباز می فرستد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به گروگان گیری چند سرباز نیرو های سرحدی ایران توسط یک گروهملیشه در مناطق سرخدی کشورش، این سخنان را ابراز داشت.
هفتۀ گذشته گروه نه چندان معروف به نام جیش العدل تصاویر عساکر سرحدی ایران را روی فیسبوک پخش کرد
جیش العدل ادعا کرد که این سربازان را از ایالت سیستان بلوچستان ایران ربوده است.
ایران می گوید، رهبر و اعضای این گروه تروریستی در پاکستان و شاید هم در بخش هایی از افغانستان پناهبرده اند.
وزیر داخلۀ ایران بیان داشت که این کشور ها در رهایی سربازان ایرانی و گرفتاری رباینده گان آنها اقدامکنند، ورنه تهران خود دست به کار خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت، فعالیت شورشیان در قلمرو های افغانستان و پاکستان تهدیدی برای امنیتایران است.
او می گوید، افغانستان و پاکستان هیچ کنترولی بالای قلمرو خود در مناطق مرزی با ایران ندارند.
در همین حال برخی از اعضای شورای ملی افغانستان این اظهارات وزیر داخله ایران را یک چالش دیگردر برابر افغانستان می دانند.
نثار حارس یک عضو مجلس سنای افغانستان در زمینه به آرمان ملی گفت، متأسفانه کشور ایران در گذشته ها هم در امور داخلی افغانستان مداخلاتی داشته است و امروز به این بهانه که گویا شورشیان از خاکافغانستان به آن کشور فعالیت هایی را انجام می دهند سربازان خویش را وارد خاک افغانستان می کند.
آقای حارس گفت، اسناد و شواهدی در اختیار داریم که حکومت ایران مخالفان مسلح دولت افغانستان را در چهار منطقه آن کشور پرورش نظامی می دهند و آنان را دوباره به افغانستان اعزام می کند.
وی افزود، دولت ایران به هیچ وجه نمی تواند دست به چنین اقدامی بزند و به این بهانه سربازان خویش را داخل افغانستان نماید که اینکار ایران با واکنش شورای ملی افغانستان و مردم این کشور مواجه خواهدشد.