-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۷, چهارشنبه

کرزی: هیچ کسی حق خواستن طیاره ی ناتو را ندارد.

همه حوادث به برکناری کرزی وفهیم رابطه دارد.

حامد کرزی به تاریخ ۲۸ دلو/ بهمن سال 1391 دستور داد: هیچ قوت نظامی و امنیتی افغانستان در هیچ‌گونه شرایطی طیاره‌های خارجی را در قریه‌ها و دهات افغانستان، خواسته نمی‌تواند.
بنا برین، درجنگ غازی آباد چه کسی از ناتو درخواست کمک کرده بود که به گفته سخنگوی وزارت دفاع، «ناتو هم دیرپاسخ داد.» یعنی انتظار دارند که ناتو مثل گذشته، سریع وبه موقع پاسخ میداد؟ وقتی طالب درنتیجه پاسخ ناتو کشته می شد، مثل گذشته صدای هشدار واعتراض از ارگ بلند نمیشد؟
علاوه برین، دراسنادی رسمی که بین وزارت دفاع وقوای ناتو تبادله شده، دستور کرزی درمورد این هیچ کسی حق درخواست کمک از طیاره های ناتو را ندارد؛ با صراحت لحاظ شده است.
  دیروز دفتر حامد کرزی این حمله را به به کشتار ۲۳ سرباز پاکستانی ربط داده بود. آقای کرزی از پاکستان خواسته که در مبارزه با تروریسم "همکاری واقعی" کند. تروریزم چیست وهمکاری واقعی چیست؟

تعریف تروریزم را شخص کرزی ازشکل انداخت وشکل واقعی را هم خود کرزی اختراع کرده است؛ ورنه، همه چیز درزنده گی واقعی تعریف می شود. این اختلاف وتیره گی وضع صاف وساده به مسأله انتخابات ربط دارد. پاکستان وامریکا خواهان تغییر رهبری درکابل اند؛ اما کرزی وفهیم حاضر به کناررفتن از قدرت نیستند. بعد ازاختلافات شدید با امریکا، پاکستان دوباره فعال شده وسرمایه گزاری امریکا برپاکستان به مانند سابق قوت گرفته است. هیچ راهی به جز پایان حکومت شخصی کرزی وفهیم نیست... این حملات بدتر از گذشته به تاوان مردم، ادامه خواهد یافت.