-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۷, چهارشنبه

اسماعیل هنیه رهبر حماس همراه با "معشوقه اسرائیلی اش" در حال مخفی کردن "گیلاس ویسکی"


بادام تلخ به آنانی که غم ومصیبت خود را نا شناخته، گاه؛ از برای غزه و اختراع «بیداری اسلامی» دهان شان بی جهت کف می کند.
از افغانستان تا فلسطین وایران؛ از شیاطین جنسی شارجه تا حرم داران ریاض، همه روح اسلام و عواطف صدها میلیون نفر را به گروگان گرفته اند تا بر سر قدرت بمانند. جهان اسلام دربرابر جادوی زنده گی پیشرفته ی امروز، به طور علنی یا مخفی عقب نشینی می کند. اسلام راهی جز همگرایی یا تغییر وتجزیه ندارد.