-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

اعمال فشار حامد کرزی بر دکتر عبدالله

حامد کرزی اکنون طرفدار نظام «صدارتی» است؛ مشروط بر این که در نظام آینده، نقش تشریفاتی ریاست جمهوری به وی تفویض شود.

خبرهایی در مورد تنش بین دکترعبدالله و حامد کرزی در باره ی تقسیم قدرت وجود دارد. منابع وابسته به نامزد های پیشتاز می گویند که کُند کاری کمیسیون شکایات در اعلام نتایج نهایی انتخابات، درگرو تصمیم رئیس جمهور کرزی  است که چه زمانی طناب را شُل و چه زمانی آن را به سوی خود می کشد. چانه زنی در ارگ کاملاً علنی است و نامزد های پیشتاز هم می دانند که تشکیل حکومت و دولت با افراد یک تیم، به هیچ وجه نه ممکن است و نه به مصلحت.
نهاد های جامعه ی جهانی تا روشن شدن چشم انداز مسأله، درسکوت اند.
از گزارش های غیر رسمی این نتیجه حاصل می شود که کرزی ها از امکان مصالحه و جور آمد (البته در قدم اول) با دکتر عبدالله سخن میگویند و مذاکره ی فشرده با دکتر غنی نیز ادامه یافته است. نورستانی و امرخیل تحت امر مستقیم رئیس جمهور هستند و این مسأله درجلسات علنی از سیمای آنان مشخص می باشد. کرزی در نظر دارد تا نقش ولادیمیر پوتین را در دولت صدارتی آینده به عنوان رئیس جمهور برای خود محفوظ بدارد؛ این موضوعی است که امریکا به شدت با آن مخالف است و نامزد های پیشتاز نیز هیچ یک با آن توافق ندارند. رئیس جمهور قصد دارد خود را از کارزار حسابرسی ها از بابت قانون شکنی های فاحش در دوره ی ریاست جمهوری ایشان نظیر غارت «کابل بانک» و پرونده های بزرگ فساد مالی که اکثراً با امضای وی مزین اند؛ از نظر قانونی در حفاظت دولت مشروع آینده قرار بدهد.
طرح آقای کرزی این است که وی به حیث الگوی وحدت ملی در کرسی عالی اما تشریفاتی ریاست جمهوری باقی بماند؛ و این در واقع کمک کلانی به حکومت آینده نیز می باشد؛ مگر حلقات رقیب بدین باورند که پاینده گی کرزی در ارگ، به معنای ادامه ی نفوذ اجرایی وی، هم در دولت و هم درحکومت خواهد بود. این حالت یک حکومت موازی را درکنار حکومت «انتخابی» به وجود می آورد. آقای کرزی برای قانونی سازی پیشنهاد خود به دکتر عبدالله تصریح کرده است که آرایش جدید حکومت درچهارچوب قانون انجام خواهد گرفت و وی میل ندارد این کار از طریق پامال کردن قانون صورت بگیرد. براساس طرح ایشان، دکتر عبدالله پس از پیروزی به برگزاری «لویه جرگه ی» در باب تعدیل قانون اساسی اقدام کند تا با ایجاد تغییر در مواد قانون، شرایط برای تشکیل یک نظام «صدارتی» فراهم شود؛ آنگاه دکترعبدالله به حیث نخست وزیر انتخابی و آقای کرزی درمقام ریاست جمهوری قرار خواهند گرفت.
نامزدان پشتاز، هردو با این طرح کرزی به شدت مخالف اند. با این حال، این پیشنهاد از همان مسیری که دکتر عبدالله هماره روی آن شعار های خود را تنظیم کرده است ( یعنی تشکیل نظام نخست وزیری) یک اندازه برای تیم وی جاذبه دارد؛ هرچند تا کنون توافقی درین زمینه موجود نیست. اگر بن بست در همین باره ادامه یافته و باعث مأیوسی مردم برای شنیدن خبر نتایج عمومی انتخابات شود؛ احتمال ریزش ده ها هزار معترض به خیابان های پایتخت قرین به تصور است. اما عاقبت آغاز «بهار کابل» را هیچ کسی نمی تواند پیش بینی کند.