قصه عشق در افغانستان، قصه

 داستان ذکیه و محمدعلی، نمونه ای از هزاران داستان عاشقانه در افغانستان است. ذکیه و محمدعلی دو جوان عاشق باشنده ولایت(استان) بامیان افغانستان اند که به تازگی به جرم دوست داشتن یکدیگر و ماندن درکنار هم از چند روز به اینطرف فراری اند، درکوه ها به سر میبرند تا در شکار افرادیکه قصد کشتن آنان را دارند نیفتند.

  روزنامه نیویارک تایمز نیز با انتشار گزارشی نوشته است، خانواده ذکیه شدیداً مخالف این کار اند و نمیخواهند که این دو زوج باهم ازدواج کنند.

اما چرا؟ اصل ماجرا از اینجا آغاز می شود.

به دلیل که ذکیه دختر یک  قوم است و محمدعلی از قومی دیگر و هردو باشنده ولایت بامیان اند و در همسایگی یکدیگر بزرگ شده اند.
پردردی است که ده ها زوج جوان افغان در جریان چند سال گذشته به جرم دوست داشتن یکدیگر تهدید، شکنجه و حتی کشته شده اند.