-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

درافغانستان، همه پنج چارک اند؛ یک سیر هیچ پیدا نمی شود.

محمد داوود سلطان زوی و هدایت امین ارسلا: نتایج انتخابات خنده آور است.

روزنامه آرمان ملي
داوود سلطان زوی و هدایت امین ارسلا نتایج قسمی انتخابات را به شدت انتقاد کرده و می گویند: این نتیجه برای شان قابل پذیرش نیست.
یکی از این نامزدان این نتیجه را خنده آور و نامزد دیگر هم این رقم اعلام شده را شفاف نمی داند.
داوود سلطان زوی از جمله نامزدانی است که آرای اعلام شده را غیر شفاف خوانده و از نهادهای برگزار کننده انتخاباتی می خواهد به تصمیم مردم افغانستان احترام بگذارند.
در همین حال معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تلاش روان است تا آرای پاک از ناپاک جدا ساخته شود تا نتایج انتخابات شفاف اعلام شود.
با آن که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16 حمل با شور و شوق مردم افغانستان برگزار شد اما نتیجۀ انتخابات از سوی نامزدان همواره از دلهره های مردم افغانستان بوده است.