-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

27 مقام حکومتی دریمگان چطور اسیرشدند؟

کنایه واشنگتن پست به بی تابی های رئیس جمهور که می گفت: درهیچ شرایطی از قوای خارجی کمک طلب نکنید!

واشنگتن پوست
روزنامه واشنگتن پوست نوشته که بیست و هفت افسر پولیس افغان از سوی طالبان مسلح در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ربوده شده اند.

روزنامه اظهارات اسد الله یک افسر پولیس افغان را هم نقل کرده که گفته است: این سربازان در حالی از سوی طالبان گروگان گرفته شدند که مهمات و مواد غذایی شان تمام شده بود.

واشنگتن پوست نوشته که حمله بر ولسوالی یمگان نشان می دهد که نیرو های افغان خیلی از حمایت قوای هوایی بی بهره اند، چیزی که در گذشته از سوی نیرو های امریکایی در مناطق دور افتاده افغانستان صورت می گرفت.