-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

انتقاد وال استریت ژورنال از سیاست اوباما درافغانستان

امریکا بار دیگر با خطر اشتباه قبلی یعنی رها کردن افغانستان رو به رو است!


وال ستریت ژورنال می نویسد: رییس جمهور بارک اوباما پس از بازدید برق آسای هفته گذشته از افغانستان که نخستین سفر وی پس از دوسال به این کشور بود، روز سه شنبه اعلان کرد که به جز 9800 سرباز دیگر همه عساکر امریکایی تا پایان سال جاری از این کشور خارج میشوند و این شمار عساکر هم تا پایان دوره ریاست جمهوری وی در سال 2016 افغانستان را ترک خواهند گفت.

روزنامه می افزاید: ما سعی می کنیم فرض کنیم که مشخص ساختن سال 2016 چیزی فراتر از انگیزه های سیاسی داشته باشد و اینکه از اوباما چون رییس جمهوری که جنگ ها را پایان بخشیده است یادگار به جا ماند.

روزنامه می نویسد: هر سیاستی که در میان باشد، برای اعتراض بر این روش و پالیسی دلایل کافی وجود دارد. اوباما هنگامی که مصروف مبارزات انتخاباتی برای دوره اول ریاست جمهوری خود بود گفت:

" ما اشتباهات گذشته را تکرار نخواهیم کرد و بار دیگر افغانستان را چنانکه پس از خروج قشون اتحاد شوروی سابق از این کشور رخ داد تنها نخواهیم گذاشت. "

وال ستریت ژورنال پس از این نقل قول اوباما می گوید که او اکنون با مخاطره تکرار عین این اشتباهات روبرو است.

روزنامه می افزاید که خروج کامل اوباما از افغانستان جز به مخاطره انداختن دست آوردهای که با پرداخت بهای سنگین کسب شده اند چیزی بیش نیست.

وال ستریت ژورنال می نویسد که افغانستان دست آوردهای سیاسی و نظامی واقعی ولی آسیب پذیر داشته است.

اردوی افغانستان توانست که از اخلالگری شورشیان طالب در انتخابات ماه اپریل گذشته جلوگیری کند، میلیون ها افغان با صبر و  حوصله پیش روی تقریباً شش هزار مرکز رای دهی صف بستند و رای دادند.

و هر دو نامزد دور دوم انتخابات طرفدار غرب و میانه رو می باشند. این همه دست آوردها باید این نظر را نفی کند که گویا افغان ها توان حکومتداری مردم سالار خود را ندارند.

روزنامه در ادامه انتقاد از پلان خروج عساکر امریکایی از افغانستان می نویسد که ناگوار ترین بخش پلان اینست که 9800 عسکر امریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند نصف آنها تا پایان سال 2015 این کشور را ترک می گویند و با درنظرداشت این حضور نظامی اندک، رییس جمهور آینده افغانستان چون صدراعظم عراق نوری المالکی فکر خواهد کرد که آیا بقای این تعداد عساکر ایجاب می کند که قرارداد امنیتی دوجانبه با واشنگتن که بقای هر تعدادی از عساکر امریکایی به آن مشروط می باشد امضا شود؟

وال ستریت ژورنال در ادامه می نویسد: قبل از اینکه رییس جمهور کنونی حامد کرزی امضای قرارداد امنیتی دوجانبه با امریکا را رد کند، لویه جرگه افغانستان آن را در ماه نومبر گذشته با اتفاق آراء تصویب کرد ولی نزد هر رهبر افغانستان اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا حضور دو ساله روبه کاهش عساکر امریکایی در افغانستان ایجاب می کند که با قبول مخالفت داخلی و منطقه یی به امضای قرارداد تن داد؟