-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

ايران: ادامه اعتصاب طلافروشان و حركتهاي اعتراضي در تهران، اصفهان، ساوه و جيرفت


شورای ملی مقاومت ایران

در شرايطي كه در جريان بالا گرفتن جنگ و جدال باندهاي دروني رژيم هر روز ابعاد گسترده تري از چپاولهاي سران و وابستگان رژيم برملا مي شود، حكومت آخوندي از تأمين ابتدايي ترين حقوق اقشار مختلف به ويژه كارگران و طبقات محروم سر باز مي زند. امري كه فشار گراني، فقر و بيكاري را بر گرده اكثريت مردم ايران هر روز بيشتر كرده و بر دامنه اعتراضات آنها افزوده است:
-         اعتصاب طلافروشان تبريز به اخاذيهاي مالياتي رژيم در روز يكشنبه 4 خرداد براي نهمين روز متوالي ادامه يافت. دراصفهان نيز طلافروشان بازار «هنر» و «مجلسي» که از بزرگترين بازار هاي طلاي اصفهان هستند همچنان در اعتصاب به سر مي برند. طلا و جواهر فروشان شهرهاي اصفهان، نجف آباد، اروميه و تبريز از روز 27ارديبهشت به دنبال اخاذيهاي مالياتي و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بر اين صنف دست به اعتصاب زده اند. طلافروشان اين امر را موجب ركود و از رونق افتادن بازار طلا و از دست رفتن كاركرد سرمايه يي آن مي دانند.
در تهران، شماري از آهن فروشان بازار شاه آباد در روز يكشنبه 4 خرداد در اعتراض به افزايش ماليات دست به اعتصاب زدند و از باز كردن مغازه هاي خود خودداري كردند.
روز پيش از آن عده اي از کسبه بازار شکلات فروشان تهران در اعتراض به اقدام سركوبگرانه نيروي انتظامي در اعتراض به نحوه دريافت ماليات و همچنين جمع آوري شکلاتهايشان دست به اعتصاب زدند و مغازه هاي خود را تعطيل كردند . آنها همچنين در داخل بازار تجمع اعتراضي برگزار كردند.
مغازه داران پاساژ علاء الدين تهران نيز در روز 31ارديبهشت در اعتراض به افزايش كرايه مغازه ها اعتصاب كردند. به گفته يكي از معترضان صرفاً طي يك ماه پنج ميليون تومان به كرايه مغازه اش اضافه شده  و در حال حاضر اجازه يك مغازه همكف اين پاساژ به 35 ميليون تومان رسيده است . در حاليكه در بازار   ركود جدي وجود دارد.
در جيرفت،كا رگران كارخانه هاي سنگ شكن در روز يكشنبه 4خرداد براي دومين روز متوالي در مقابل فرمانداري رژيم در اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند. كارگران در اعتراض به پايين بودن سطح حقوق و مزايا و نبودن بيمه دست به تجمع زدند.
در اصفهان در روز 2خرداد صدها تن از مردم در بستر خشك زاينده رود يك تجمع اعتراضي بر پا کردند. نيروهاي يگان ويژه ضدشورش تجمع كنندگان را با باتون و گاز فلفل مورد حمله قرار دادند. در اين يورش وحشيانه تعدادي از مردم به شدت مضروب و مجروح شدند. تعدادي از آنها نيز با تنهاي مجروح بازداشت شدند.
در ساوه، كارگران كارخانه پروفيل در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب كردند.كارگران اعتصابي گفتند: عيدي و پاداش پايان سال گذشته پرداخت نشده است. حدود 200كارگر كارخانه پروفيل ساوه به نمايندگي از هزار و 100كارگر اين واحد توليدي تجمع اعتراضي كردند. آنها همچنين گفتند حق شيفت كارگران به نصف كاهش يافته است و كارگزاران رژيم در روزهاي تعطيل حق شيفت به كارگران نمي پردازد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
5 خرداد 1393 (26مه 2014)