-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

غیابت جنرال دوستم در شرایط حساس

در دور دوم انتخابات، فضا برای تقابل لفظی شدید میان پیشتازان انتخاباتی و سخنگویان شان فراهم شده است.


جنرال دوستم - بازوی پرتوان تیم انتخاباتی دکتر اشرف غنی- ازچندی به این سو از صحنه ی همایش ها و نشست های هم تیمی های خویش، غیرحاضر است. این درحالی است که دکترغنی احمد زی به طور مستقیم، شماری از سران تیم «اصلاحات وهمگرایی» را به تقلب، رشوه و خود سری متهم کرده است. دکترغنی یک تنه( بدون جنرال دوستم) برای زمین زدن رقیبان خویش در مسابقه ی تبلیغاتی حضور یافته است. برخی محافل رقیب، از جمله یکی از سخنگویان «اصلاحات و همگرایی» احتمال داده اند که جنرال دوستم، معروض به سکته ی مغزی شده ودر حالت مدهوشی به سرمی برد؛ نکته ای که مسئولان جنبش ملی- اسلامی آن را قویاً تکذیب کرده اند؛ اما غیر از ردیه گویی، هیچ اطلاعاتی درمورد وضعیت واقعی جنرال دراختیار رسانه ها قرار نمی دهند. ازین قرار، حادثه ی مهمی باید اتفاق افتاده باشد که تا روشن شدن جرئیات، باید منتظر ماند.
با این حال، گذشته از درستی یا نادرستی گمانه ها درمورد وضع سلامتی جنرال دوستم، آن چه مسلم است غیابت طولانی مدت ایشان از دم دوربین های رسانه ها و مکرر شدن آوازه ها در مورد شرایط حساس جسمانی اوست. حذف دوستم درمهم ترین فاز انتخاباتی، دکترغنی را در موقعیتی نا به سامان قرار داده واز نظرایستاده گی در برابر یک رشته تهدید ها و چالش ها از سوی گروه های مسئول یا غیرمسئول، خلع سلاح می کند.

غیابت جنرال دوستم از میدان کارزار و صراحت گفتاری دکترغنی در رابطه با برخی شخصیت ها از جمله استاد عطا محمد   «نور»، گل آقا «شیرزوی» و «استاد محقق»، ممکن است موازنه ی  واکنش های متقابل دسته های رقیب انتخاباتی را تا اندازه ای به زیان تیم اشرف غنی- دوستم تحت تأثیر قرار بدهد وبرخی حلقات احساس کنند که اگر ادبیات رقابتی خود را درجهت خلاف متقضیات قانون وعرف اجتماعی مروج به کار گیرند؛ کسی مُچ شان را گرفته نخواهد توانست. در دور دوم انتخابات، فضا برای تقابل لفظی شدید میان پیشتازان انتخاباتی و سخنگویان شان فراهم شده است.