-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

ايران: گسترش حركت هاي اعتراضي در شهرهاي مختلف

شعار هاي «مرگ بر ديكتاتور» و «آزادي زنداني سياسي» در تهران و يزد


.روند فزاينده بيكاري، فقر و گراني بر دامنه  حركتهاي اعتراضي در نقاط مختلف كشور افزوده است. در روزهاي اخير  از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1.  اعتصاب 140تن از كاميونداران در شهر نايين در اصفهان، كه در اعتراض به افزايش قيمت سوخت از 6روز پيش شروع شده است.   آنها  به حمل مرغ از مرغداريها به كشتارگاهها اشتغال دارند.
2.  در يك اقدام مشابه چند روز است كه كاميونداران بهبهان در اعتراض به افزايش نرخ گازوييل خودروهاي خود را پارك كرده و از بارگيري خودداري مي كنند.
3. اعتصاب رانندگان آژانس تاكسيراني در شهرستان كنگان در استان بوشهر در اعتراض به گران شدن قيمت بنزين كه از اوايل هفته گذشته شروع شده همچنان ادامه دارد.
4. رانندگان آژانس تاكسيراني در بوشهرنيز دو روزدر مقابل فرمانداري دست به تجمع اعتراضي زدند.
5.  پنجشنبه شب 18 ارديبهشت جوانان و مردم معترض يزد در اعتراض به برهم زدن يك كنسرت موسيقي توسط نيروهاي سركوبگر رژيم شعار «مرگ بر ديكتاتور» سر دادند. اين كنسرت كه در سالن تربيت معلم شهر يزد توسط يگ گروه موسيقي سنتي برگزار شده بود، با حمله بسيجيان و مزدوران لباس شخصي مختل شد. جوانان و مردم معترض با سر دادن شعار «مرگ بر ديكتاتور» انزجار خود را از اين اقدام سركوبگرانه ابراز داشتند.
6.  روز شنبه 20 ارديبهشت دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران در جلسه يي كه توسط عوامل رژيم برگزار شده بود، شعارهاي ضد حكومتي سر دادند و خواستار آزادي زندانيان سياسي شدند. دانشجويان معترض مزدوران بسيجي را كه در لباس دانشجويي در سركوب دانشجويان شركت دارند هو كردند.
7.  دانشجويان دانشگاه آزاد خرم آباد نيز در روز شنبه 20 ارديبهشت در اعتراض به گراني هزينه رفت و آمد و كرايه خودروها در مقابل دانشـگاه دست به تجمع زدند.
8.  كشاورزان زرين شهر اصفهان روز پنجشنبه 18 ارديبهشت در مقابل شركت ذوب آهن تجمع كردند و به آلوده شدن آب زاينده رود اعتراض كردند. فاضلاب و پساب هاي فولادي و آهني ذوب آهن اصفهان كه به زاينده رود ريخته مي شود، موجب آلودگي آن شده است . آلودگي آب رودخانه باعث بروز بيماريهاي مختلف ميان خانواده هاي فقير حاشيه رودخانه  زاينده رود در شهرهاي اصفهان و شهركرد شده  است.    
9.  کارگران پيماني اداره آب و فاضلاب اهواز روز سه شنبه 16 ارديبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق و مزاياي خود در ميدان کارگر اين شهر تجمع کردند.
10. كارگران شركت لاستيك سازي دنا در روز 15 ارديبهشت نسبت به برخورد اهانت آميز صاحب شركت در قبال درخواست مطالبات عقب افتاده شان دست به اعتراض زدند. اين شركت از جمله شركتهايي است كه سپاه پاسداران آن را به تملك خود درآورده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
22 ارديبهشت 1393 (12 مه 2014)