-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

کدام نامزد جنازه ی «شورای صلح» را میراث می برد؟

چرا هیچ جناحی جرئت ندارد بگوید که طالبان اصلاً با آن ها کنار نمی آیند؟

دکتراشرف غنی و دکتر عبدالله در مبحث صلح با مخالفان درهمان جالی شنا خواهند کرد که حامد کرزی کرده بود.عبدالعلی محمدی عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز شنبه به رادیو آزادی گفت، اگر تیم شان برنده انتخابات شود، در مورد تعیین اعضای این شورا تجدید نظر خواهند کرد:

" کسانی عضو این شورا خواهند شد که از نظر آلوده بودن یا اتهام در جنگ داخلی هیچ گونه اتهامی نداشته باشند. اعضای شورای عالی صلح باید مورد قبول هر دو طرف باشند. دوم اینکه در عملکرد شورای عالی صلح و در این که چگونه کاری را باید انجام بدهد و پروسه صلح را پیش ببرد، تجدید نظر خواهیم کرد."

 از سوی دیگر محمد الله حیدری معاون دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز روی پیشبرد مذاکرات صلح با کسانی که تاکید دارد که بتواند بالای رهبری طالبان تاثیر گذار باشد.


" شورای عالی صلح به صورت هدفمند و به صورت فعال و به صورتی که یک برنامه مشخص را داشته باشند نه اینکه فقط یک شکل ظاهری، برنامه های خود را ادامه خواهد داد و یک بازنگری جدی در مورد اینکه بتواند خواسته مردم افغانستان را برآورده کند."

پیش از این برخی از اعضای شورای عالی صلح نیز از عدم مدیریت و هماهنگی در کار های این شورا شکایت داشته اند.  
 با این همه، محمد اسماعیل قاسمیار مسوول روابط امور بین المللی این شورا به رادیو آزادی گفت که معضل افغانستان ابعاد بیرونی دارد و در این راستا کمک کشور های منطقه و جامعه جهانی ضروری است: 

"معضل افغانستان یک معجون مرکبی شده که به تنهایی ما این را حل کرده نمی توانیم تا وقتی که همسایه ها، کشورهای منطقه با ما همکاری نکنند. بازی که در کشور ما به راه انداخته شده بازیگر های متعددی دارد. امریکا از بازیگر های اصلی است، کشور های همسایه به خصوص پاکستان."

طرح ایجاد شورای عالی صلح افغانستان یکی از پیشنهادات عمده لویه جرگه مشورتی صلح بود که به هدف مصالحه با مخالفین مسلح دولت و تامین صلح در کشور در سال 2010 میلادی آغاز به فعالیت کرد.