-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

تلخ ترین مکالمه ی تلفنی

 اوباما از کرزی دعوت کرد به بگرام بیاید؛ رئیس جمهور قبول نکرد!


 گزارش شده که رئیس جمهور کرزی شب گذشته از طریق خط تلفن با بارک اوباما در بگرام صحبت کوتاه داشته است. دفتر رسانه های رئيس جمهور افغانستان مدعی شد که حامد کرزی تقاضای ملاقات با رئيس جمهور اوباما را در پایگاه نظامی بگرام رد نمود
 بارک اوباما رئيس جمهور ایالت متحده امریکا ناوقت شب یکشنبه ۴ جوزا طی یک سفر اعلام ناشده به پایگاه نظامی بگرام به افغانستان آمد.
سفارت امریکا در افغانستان طی یک تماس تقاضای رئيس جمهور آن کشور را مبنی بر اینکه رئيس جمهوری اسلامی افغانستان با وی در پایگاه نظامی بگرام دیدار و گفتگو نماید به جانب افغانی رسانید.
خبرنامه ی رسمی می افزاید: حامد کرزی رئيس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که دولت افغانستان حاضر است در ارگ ریاست جمهوری از رئيس جمهور ایالت متحده امریکا با رسم افغانی پذیرایی گرم به عمل آورد، اما قصد ندارد به بگرام به ملاقات رئيس جمهور اوباما برود.
 
اوباما درین سفر کوتاه به خاک افغانستان، رزمایش روانی سنجیده شده ای را در برابر کرزی انجام داده و برایش با کنایه ی دپلوماتیک مژده داده است که عنقریب پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا با رئیس جمهور جدید امضا شدنی است. درادامه ی القای کنایه ی آزار دهنده ی دپلوماتیک، بارک اوباما همچنان به رئیس جمهور تفهیم کرده است که هرگاه رقم سربازانی که پس از سال 2014 درافغانستان باقی می مانند، مشخص شود؛ او را هم درجریان خواهد گذاشت. حال آن که پای امضای امنیتی با رئیس جمهور جدید درمیان است و کرزی خود به خود از دایره ی معاملات خارج می شود. سوال این است که آیا امریکا از نقش و تأثیر کرزی در سیاستگزاری های افغانستان پس از اختتام دوره قدرتش، بیم ناک است؟