-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۹, جمعه

در«اتاق انتظار مرگ» هستیم!

شعر تازه در دکترسمیع حامد


گلوله ها که خسته شدند
باران ها دست به دست هم میدهند و مارا میکُشند
سیل که از پا ماند

خاک ناگهان مارا میبلعد با رخت و درخت مان
مرگ چهره عوض میکند و سراغِ ما می آید
گاه زمین لرزه میشود
گاه مکروب
گاه سیاستمدار
چنان دست از پا گم کرده ام که فکر میکنم
افغانستان
اتاقِ انتظارِ مرگ است
چنان با سگِ دیوانهء مرگ خو گرفته ام
که خود خورد میکنم استخوان هایم را
و چنان قصری از شیشه روی یک سنجاق
با آسمان عکس یادگاری میگیرم