-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

سازمان مجاهدین خلق فاش کرد:

وال استریت ژورنال: مجاهدین فاش می کنند تحقیقات نظامی اتمی رژیم ایران دست نخورده باقی مانده است.


روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد كه مجاهدین برای اولین بار عکس پاسدار محسن فخریزاده سرکرده فعالیتهای مخفی اتمی رژیم را منتشر کرده، لیستی از 100 محقق اتمی رژیم به دست آورده و اعلام کرده اند که رژیم ایران نه تنها فعالیتهای مخفیانه سلاح اتمی خود را متوقف نکرده بلکه هسته اصلی محققان خود را دست نخورده باقی گذاشته است. 
وال استریت ژورنال در قسمتی از این گزارش مشروح نوشت: ما به گزارشی جدیدی از مجاهدین خلق، گروه مخالف ایرانی دست یافته ایم که به نظر می رسد موثق باشد. این گزارش می گوید رژیم ایران تیم اصلی محققان تسلیحات اتمی خود را فعال و دست نخورده باقی نگه داشته است. 
روزنامه وال استریت ژورنال در این مقاله پیشینه طرحهای مخفیانه رژیم برای دستیابی به بمب اتمی از جمله «طرح آماد» و سازمانی به نام «سپند» را یادآوری می کند و به نقش پاسدار «محس فخری زاده» در در این طرحها می پردازد و می نویسد: «محسن فخری زاده دارای دکترای مهندسی اتمی است. شواری ملی مقاومت عکسی از محسن فخری زاده به دست آورده است. این اولین عکس از فخریزاده است که تا کنون آژانس امکان دسترسی به او برای مصاحبه نداشته است». 
روزنامه وال استریت سپس ضمن درج این عکس در توضیح بیشتر فعالیتهای مخفیانه اتمی رژیم و نقش مجاهدین در افشای آنها می افزاید: «رژیم ایران محققان تسلیحاتی خود را در طرحی به نام «آماد» به ریاست فخریزاده گردهم آورد. طرح آماد، مسئولیت فراهم نمودن تکنولوژیها با استفاده دوگانه، تولید چاشنیهای اتمی و انجام آزمایش انفجارهای شدید با استفاده از مواد قابل انشقاق فشرده را برعهده داشت. فشرده ترین دوره فعالیت «طرح آماد» در سالهای 2002 و 2003 میلادی بود زمانی که روحانی رئیس جمهور کنونی رژیم، ریاست شورای امنیت رژیم ایران را برعهده داشت. در سال 2002 بر اثر افشاگریهای مجاهدین در مورد 2سایت اتمی و حمله آمریکا به عراق در سال 2003، آخوندها فعالیت در مجتمع طرح آماد را د ر اواخر سال 2003 متوقف کردند». 
وال استریت گزارش می کند پس از توقف طرح آماد بر اثر افشاگریهای مجاهدین، سرانجام رژیم این فعالیتها را مرکزی با عنوان سازمان پژوهش نوین دفاعی، یا «سپند» ادامه داد. وال استریت ژورنال می نویسد: «ابتدا سازمان مجاهدین خلق ایران، «سپند» را در 2011 افشا کرد. حالا مجاهدین می گویند اطلاعات جدیدی از این ارگان به دست آورده و در همین رابطه اولین عکس محسن فخریزاده 56ساله را منتشر کرده اند. مجاهدین همچنین لیستی از 100 محقق اتمی رژیم در «سپند» را به دست آورده اند. مجاهدین می گویند رژیم ایران نه تنها «سپند» را از دور خارج نکرده است، بلکه هسته اصلی محققان اتمی خود را دست نخورده باقی گذاشته است. 
مجاهدین می گویند رژیم ایران اخیراً مقر اصلی «سپند» را از خیابان مژده به خیابان پاسداران تهران جابه جا کرده است تا از کشف آن توسط آژانس جلوگیری کند. مرکز جدید در بین چند مرکز و دفتر وابسته به وزارت دفاع قرار گرفته است. به گفته مجاهدین رژیم برای پوشاندن بیشتر ماهیت غیرقانونی این جابه جایی از آژانس، بخشی از فعالیتهای لجستیکی دانشگاه مالک اشتر را به مرکز سابق «سپند» منتقل کرده است تا در بازرسیها ادعا کند این مرکز همواره به همین شکل کار می کرده است». 
وال استریت ژورنال پس از اشاره به این افشاگریها نتیجه می گیرد: غرب اکنون راهی جز این که جلوی برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران را بگیرد ندارد. هدف دیپلوماسی روحانی و ظریف این است که نگرانیهای غرب بر سر موضوع ابعاد تسلیحاتی برنامه اتمی رژیم را با چرب زبانی برطرف کنند. اما با توجه به گذشته این موضوع و باور به افشاگریهای جدید مجاهدین، فخریزاده به کار خود ادامه خواهد داد، همان طور که تا همین امروز هم ادامه داده است.