-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

فارن پالیسی؛ ترجمان سیاسی طالبان

از نام عملیات طالبان به نام «خیبر» چنین برداشت می شود که آن ها به مذاکره روی می آورند!

رادیو آزادی: نشریه فارن پالیسی به یک موضوع دیگر در افغانستان توجه کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان در پلان جنگی امسال طالبان چه رمز های نهفته است؟

نشریه می نویسد، انتخاب نام خیبر برای این عملیات چه مفهوم می تواند داشته باشد، زیرا خیبر جنگی بود که مسلمانان تحت رهبری حضرت پیغمبر به قلعه خیبر یورش برده و هر چند تعداد آنها نسبت به دشمنان یهودی و نصرانی بسیار کمتر بود اما در جنگ رو به رو آنها را با شکست مواجه ساختند.

اما به نوشته نشریه در جنگ خیبر چندین موضوع وجود داشت. اول اینکه حضرت محمد "ص" بعد از پیروزی به اهالی منطقه امان داد، دوم یک اندازه جزیه و یا غرمات جنگ را از آنها می گرفت تا دیگر بر آنها حمله نکنند.

اکنون به نوشته نشریه این دو نکته می تواند رمزی هم در نام عملیات طالبان باشد که دیگر بر اهالی ملکی حمله نخواهند کرد و اگر امریکا بعد از خروج با آنها معامله نماید آنها به معامله حاضر خواهند شد.

به نوشته نشریه این واضح است که کانگرس امریکا کدام بودیجه را برای دادن  جزیه و یا رشوت به طالبان تصویب نمی کند و طالبان هم در موقفی نیستند که تمام شرایط خود را بر حکومت افغانستان بقبولانند.

ولی اگر به نام عملیات طالبان توجه شود می توان برداشت کرد که خروج قوای خارجی از افغانستان می تواند آغاز مذاکرات را در پی داشته باشد.

به نوشته نشریه فارن پالیسی اگر تعیین نام این عملیات طالبان با محتوای تاریخی آن ارتباط داشته باشد می توان آن را یک آغاز خوب خواند.