-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

اوباما: ما هرکاری را بخواهیم انجام خواهیم داد.

اوباما با لحنی مشخص گفت: ماه آینده افغانستان شاهد یک تحول تاریخی خواهد بود.پیام اصلی برخاسته از سخنرانی سازماندهی شده ی بارک اوباما در پایگاه بگرام (یکشنبه شب ده ونیم به وقت کابل) این بود که درمخیله ی تان نسبت به حضور امریکا در افغانستان هیچ غلطی خطور کند.
وی تصریح کرد که نیم میلیون امریکایی در افغانستان خدمت کرده اند وتغییرات درین کشور، با بهای کلانی به دست آمده است. این درحالی است که چند روزقبل، کرزی درمحضر رئیس جمهور چین می گفت که  نقش اساسی و مفید را در افغانستان چینایی ها دارند!
اوباما بر «ختم مسئولانه» جنگ افغانستان تاکید کرد.
بارک اوباما بی پرده اظهار داشت: هرکاری را که بخواهیم انجام خواهیم و شما هم به همین منظور درافغانستان هستید. وی افزود که برای القاعده هیچ فرصتی برای برخاستن نخواهد داشت. شما امریکا را مصئون ساختید و طالبان هم ضعیف شده اند. اوباما در باره ی سرکوب کارتمام طالبان هیچ نکته ای ابراز نکرد. وی درعوض ابرازنگرانی کرد که شورشگری درافغانستان هست و حملات بی رحمانه ای انجام می شود. وی خطاب به نظامیان امریکایی گفت که میراث شما- رفتن دختران به مکتب، فراهم کردن زمینه برای عمر بیشتر به افغان ها و دیگر پیشرفت ها است.  اوباما به این نکته تاکید کرد که در افغانستان هنوز هم راه درازی پیش رو است.
پیام نهفته درین عبارت عنوانی قدرت های منطقه ای است که به قول معروف تحت نام خروج امریکا از افغانستان، سازوبرگ مداخله و بازگشت به افغانستان را آماده کرده اند! اوباما با صراحت یاد آور شد که مردم افغانستان از رأی دادن نترسیدند و ( واین میراث فداکاری های سربازان افغان و امریکایی است.) رئیس جمهور امریکا افزود: دور دوم انتخابات ماه آینده درافغانستان یک تغییر تاریخی به وجود خواهد آورد و این ثمره خون شما و همکاران بین المللی ما است. این پیشرفت به قیمت بزرگی به وجود آمده است و 2200 امریکایی درافغانستان جان باخته اند. ما تمام کشته گان را یاد بود می کنیم نه تنها فردا بلکه برای همیشه.
بارک اوباما درادامه یاد آور شد که یک خانم عضو پارلمان افغانستان درمقاله ای نوشته که ما پیشرفت های کلان داشتیم و این دست آورد ها بدون کمک امریکا امکان پذیر نبود. وی به نظامیان گفت: مأموریت جنگی ما به پایان می رسد اما همکاری حمایتی ما ادامه دارد. بعداز 2014 همکاری در دوجهت ادامه می یابد؛ آموزش نیروهای افغان و جنگ با تروریزم. ما هرگز نمی گذاریم افغانستان به میدانی تبدیل شود که کشور ما ازین جا مورد حمله قرار بگیرد.با وجودی که القاعده درین جا ضعیف شده، بنا برین ما به عنوان ارتش نیرومند باقی خواهیم ماند.

بیرق ما نمایانگر آزادی است از نورستان تا هلمند وخوست وننگرهار.