-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

تبلیغات آری٬ هیاهو نه

خط اعتدال وواقع نگری در نظریه ی نخبه گان جوان
به قلم» نجیب الله مهاجر

به هیاهو و تحریک احساسات مردم بحدی در دور اول انتخابات دامن زده شد٬ که قدرت تشخیص درست و نادرست از بخش بزرگی از مردم افغانستان سلب گردید. در قدم نخست باید سوال کنیم که چرا به انتخابات اهمیت می دهیم و اصولا رای ما چه جایگاهی در آینده سرنوشت ما دارد؟ به طور مثال با حمایت از اشرف غنی احمد زی به دنبال تحقق چه مسایلی در کشور هستیم و با حمایت از دکتر عبد الله به چه آینده ای دلخوش کرده ایم؟
۱- دکتر اشرف غنی:
ایجاد دولت کارا٬‌ برنامه محور٬ متخصص که مبارزه با فساد٬ تامین امنیت٬ توجه به معیشت و اقتصاد کشور و حل مساله کوچی و ده نشین از صدر اولویتهای آن می باشد. تیم اشرف غنی اولین تیمی است که بر نامه عمل خودرا بنام منشور تحول و تداوم در کتابی منتشر کرده و در اختیار مردم قرار داده است.

۲- دکتر عبدالله:
اصلاحات٬ غیر متمرکز سازی اداره٬ همگرایی و تقویت نقش مجاهدین در دولت از بر نامه های اصلی تیمی است که دکتر عبد الله در راس آن قرار دارد و تحقق مسایل یاد شده را از اولویتهای اساسی خود قرار داده است.
جدا از آرایش ظاهری هر تیم٬ سوال اساسی این است که در کدام یک از آنها منافع اصلی مردم افغانستان٬ بخصوص کسانیکه در حصارهای طبیعت خشن آن زندانی است٬ بیشتر وبهتر تمثیل گشته است؟ مهم این است که کدام یک از دو کاندید ریاست جمهوری٬ قابلیت٬ دانش٬ تجربه و بر نامه قابل عمل برای اداره کشور دارد. اگر آقای محقق جسور است یا آقای دانش مرد فرهیخته ایست ٬‌ مادامیکه تیم شان برنامه ای برای حل مسایل کشور و نیز شانسی برای پیروزی در انتخابات نداشته باشد ٬ تبلیغات و قهرمان سازی و هل من مبارز طلبی ستاد های تبلیغی معاونین آن بی فایده خواهد بود. اول باید به ریس جمهور کشور فکر کنیم بعد به معاونان و وزرایش.