-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

تصمیم بارک اوباما، ضربه ی شدیدی به افغان هاست!

اکانامیست

رادیو آزادی: مجله اکانامیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد  تحت عنوان یک تعداد عساکر امریکا در افغانستان باقی می مانند اما نه برای زمان طولانی.

مجله می نویسد در اولین نگاه  اعلان رییس جمهور اوباما که قوای کشورش تا ختم سال 2016 در افغانستان می مانند برای بسیار افغانها خوش آیند بود چون همه ترس داشتند که با امضا نشدن پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن در ختم سال جاری حضور نظامی امریکا هم در افغانستان خاتمه پیدا خواهد کرد.

به نوشته اکانامیست، این درست است که بعد از ختم سال 2014 هم  9800 عسکر امریکایی و شاید هم در حدود 2 تا سه هزار عسکر دیگر غربی که به گمان اغلب آلمانی و ایتالوی خواهند بود در افغانستان خواهند ماند.

اما با گذشت چند روز از این اعلان، افغان ها و مخصوصاً مقامات نظامی این کشور پی بردند که اعلان رییس جمهور اوباما بعد از یکی دو سال چه عواقبی برای آنها خواهد داشت. 

مقامات نظامی افغانستان عملاً در عملیات هوایی به قوای امریکا متکی می باشند و اکمالات و حمایتی که از  قوای امریکا می رسد بدون شک برای آنها اهمیت حیاتی دارد.

این اعلان رییس جمهور اوباما به نوشته مجله اکانامیست از یک طرف معنویات اردوی افغانستان را ضعیف می سازد و از سوی دیگر مخالفین مسلح را شجاع تر می سازد.

از این رو مجله می نویسد با در نظرداشت عکس العمل مقامات نظامی افغان می توان گفت، اقدامی را که رییس جمهور اوباما ختم مسوولانه جنگ می شمارد برای افغانها  شاید ضربه شدید بشمار برود.