-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

خطای دپلوماتیک حامد کرزی در برابر رهبران چین

کرزی طوری درمحضر رهبران چین از روی کرنش واحسانمندی، طوری سرخم می کند که گویی نیروهای چینی، مردم را از شر القاعده و طالب نجات داده و کرزی را به قدرت رسانیدند!


 حامد کرزی درجریان دیدار با رئیس جمهور چین، چنان خود را با رهبران چین شیرو روغن نشان داد که گویی 12 سال تحولات و سازنده گی درافغانستان مستقیماً بالاثر کمک های چین در افغانستان رونما شده و و برعکس، امریکا خودش را به حیث یک کشور مغرض، تفرقه انداز و مزاحم در قضیه ای افغانستان جازده است. رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوالی در مورد روابط افغانستان و امریکا گفت: ما خواهان روابط خوب با امریکا هستیم، روابطی که بر منافع افغانستان و امریکا بنا یافته باشد. ما با امریکا روابطی می خواهیم که افغانستان و مردم اش در آن مصئون باشند، منافع و زنده گی شان در آن حفظ گردد و برای افغانستان زیان نرساند و مردم ما از آن آزار نبینند. ما یک رابطهء روشن و شفاف می خواهیم، رابطه ای که باعث نابودی تروریزم و افراطیت گردیده و افغانستان و منطقه در اثر آن به آرامش برسند.
حامد کرزی در این مصاحبه با تاکید گفت که با امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، منطقه باید احساس نا آرامی و خطر نکند. آقای کرزی 13 سال است که بین کابل و دیگر کشورها در رفت وآمد است وهنوز یاد نگرفته است که چین با همان قدرت اقتصادی و سیاسی اش، درسطح سیاست ها درمنطقه وجهان، فقط روی پالیسی، رضایت یا همیاری امریکا حساب می کند نه  روی اخلاص احساساتی و چاپلوسانه ی رهبران کشورهای منطقه که درگیر بحران داخلی هستند.
این درحالی است که توافق «درازمدت» با ایران درسطح تهیه ی پیشنویش رسیده و امکان دارد که کرزی بی رودربایستی به رهبران چین پیشنهاد داده و افاده بدهد که اگر امریکا را از خود رانده ایم، به معنی آن است که میخواهیم همان امتیاز را به شما بدهیم!
به متن منتشره از سوی دفتر ریاست جمهوری توجه کنید:
خبر
۲۹ ثور ۱۳۹۳
حامد کرزی: حکومت آینده افغانستان نه تنها روابط موجود با چین را ادامه خواهد داد، بلکه آنرا گسترش خواهد بخشید
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به چین، در مصاحبه ای با بخش پشتوی رادیوی بین المللی چین گفت: حکومت آینده افغانستان نه تنها روابط کنونی اش با چین را ادامه خواهد داد، بلکه آنرا گسترش خواهد بخشید.
رئیس جمهور افزود: " روابط میان افغانستان و چین از اهمیت زیادی برای آینده برخوردار بوده و منفعت افغانستان در تحکیم بیشتر آن، نهفته است.
حامد کرزی خاطر نشان کرد: چین همواره برای افغانستان یک کشور دوست بوده است و چینی ها هیچگاهی کاری و روشی را اختیار نکرده اند که در آن خیر و منفعت افغانستان نباشد. مردم افغانستان از دوستی با چین خوشحال اند و از آنان ممنون می باشند. این روابط تحکیم بیشتر خواهد یافت و اقداماتی را به این منظور در آینده نیز روی دست خواهیم گرفت تا روابط ما در تمامی عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بیشتر از پیش گسترش یابد.
رئیس جمهور در رابطه به برگزاری چهارمین اجلاس سران سازمان همکاری های "سیکا" گفت که این کنفرانس برای همکاری ها بخصوص در عرصه امنیت و توسعه اقتصادی کشور های آسیایی، یک کنفرانس بسیار با اهمیت است.
رئیس جمهور کشور گفت: اهمیت حیاتی این کنفرانس که در شهر شانگهای برگزار می گردد، در این است که چین به عنوان یکی از بزرگترین کشور های  جهان می خواهد این کنفرانس را به وسیله ای موثری برای منفعت آسیا مبدل سازد تا از آن طریق نه تنها صلح در آسیا برقرار گردیده، بلکه امنیت نیز در این قاره تحکیم یافته و این منطقه از خطرات مصئون بماند.
رئیس جمهور افزود: هدف این کنفرانس برعلاوهء بحث روی تامین امنیت و مبازره با تروریزم، برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت اقتصادی در آسیا نیز می باشد.
رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در رابطه به احیای راه ابریشم گفت: ما از پیشنهاد حکومت چین برای احیای راه ابریشم حمایت می کنیم. افغانستان در گذشته مرکز و بخش مهم این مسیر بوده است. افغانستان از این راه منفعت های زیادی را نصیب خواهد شد. احیای این راه برای چین و تمامی منطقه و افغانستان موثر خواهد بود. ما نه تنها از این پیشنهاد استقبال می کنیم بلکه خواهان تجارت و ترانزیت از این مسیر نیز هستیم.  
رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوالی در مورد روابط افغانستان و امریکا گفت: ما خواهان روابط خوب با امریکا هستیم، روابطی که بر منافع افغانستان و امریکا بنا یافته باشد. ما با امریکا روابطی می خواهیم که افغانستان و مردم اش در آن مصئون باشند، منافع و زنده گی شان در آن حفظ گردد و برای افغانستان زیان نرساند و مردم ما از آن آزار نبینند. ما یک رابطهء روشن و شفاف می خواهیم، رابطه ای که باعث نابودی تروریزم و افراطیت گردیده و افغانستان و منطقه در اثر آن به آرامش برسند.
حامد کرزی در این مصاحبه با تاکید گفت که با امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، منطقه باید احساس نا آرامی و خطر نکند.#