-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

جنگ امریکا و روسیه در اکرائین

اعلام "روسیه نوین" در شرق اوکرائین

نعمت بوستانی

پیک نت: حوادثی که در اوکرائین می گذرد یکی از گرهی ترین مسایل جهانی در دو دهه اخیر است. امپریالیسم آمریکا با افسار گسیختگی و با همه امکانات سیاسی- نظامی خود توانست از ضعف حکومت های گذشته اوکرائین بهره گیری کند و با کمک نئوفاشیست های دست پرورده خود، حاکم کیف پایتخت این کشور شود.
در واکنش به، به قدرت رسیدن نئوفاشیست ها و حامیان آمریکایی آن ها در کیف، برخی از ایالات اوکرائین با برگزاری انتخابات برای تعیین نوع حکومت در مناطق خود، حساب خود را از حکومت دست نشانده آمریکا در کیف جدا کرده و اعلام خود مختاری کردند. از جمله این ایالت ها یکی ایالت دونتسک و دیگری ایالت لوگانسگ می باشند. آن ها با اتکا به رای مردم نوع حکومت خود گردانی خود را جمهوری های دمکراتیک مردمی نام گذاری کردند.
از فردای اعلام حکومت مردمی در این مناطق، ارتش اوکرائین که کنترل فرماندهان آن را ژنرال های امریکائی بدست گرفته اند تهاجم خود را به این مناطق شروع کرده و بی رحمانه به مردم بی سلاح از طریق هوا و زمین حمله آوردند. در پی این حملات روز 24 ماه جاری، 145 تن از رهبران هشت بخش اوکرائین از جمله جمهوری خلق دونتسک و لوگانسک، در محل"مرکز معدنچیان دونتسک" برای مقابله با "خونتای" کیف گرد آمدند.
مهم ترین دستور کار این اجلاسیه، نامگذاری منطقه جنوب شرقی اوکرائین به نام "روسیه نو"، تشکیل ارتش خلقی جهت دفاع از مردم این مناطق و تنظیم برنامه دراز مدت اقتصادی این مناطق بود.
با انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری در کیف و حمله های هوایی ارتش این کشور به مناطق حیاتی دو منطقه دونتسک و لوگانسک کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه طی اطلاعیه ای مصرا از مردم آزاده جهان و دولت روسیه خواست تا با به رسمیت شناختن جمهوری روسیه نوین  در مقابل حملات وحشیانه ارتش کیف از مردم این مناطق حمایت کنند و مانع از خون ریزی و برادر کشی در اوکرائین شوند.