-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

جنرال دنفورد: ازموشک اندازی پاکستان خبر نداریم!

خبرنامه ی دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری 
۷ جوازی ۱۳۹۳

رئیس جمهور کرزی توضیحات مقامات امریکایی راجع به راکت پراگنی های پاکستان بر ولایت کنر و چگونگی کاهش و خروج عساکر شان از افغانستان را استماع کرد
جنرال دنفورد قوماندان عمومی ناتو در افغانستان و جیمز کننگهم سفیر ایالات متحده امریکا صبح امروز جزئیات برنامه کاهش و خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان را به رئیس جمهور تقدیم کردند.
در این جلسه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد راکت پراگنی های اخیر پاکستان بر ولایت کنر نیز از آنها معلومات خواست.
جنرال دنفورد از شلیک راکت به خاک افغانستان  و تعداد راکت های شلیک شده به ولایت کنر، اظهار بی اطلاعی کرده، گفت که راپور های مطبوعات در این رابطه مبالغه آمیز است.
سپس ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی در مورد حملات راکتی از آنسوی خط دیورند به خاک افغانستان معلومات داده گفت که در طی دو روز گذشته بیشتر از ۳۰۰ فیر راکت از آنطرف خط دیورند به ولایت کنر شلیک گردیده است که در اثر آن بیش از ۱۲ فرد ملکی زخمی و تعدادی از منازل مسکونی تخریبشده است.
همچنان در این جلسه ستر جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی در مورد اینکه آیا با مقامات پاکستانی در این رابطه صحبت شده است، گفت که با لوی درستیز پاکستان در تماس شده است و آنان از پرتاب این راکت ها، انکار کرده اند.
جنرال جوزف دنفورد قوماندان نیروهای ناتو و جیمز کننگهم سفیر امریکا در افغانستان خاطر نشان کردند که موضوع مذکور را با مقامات پاکستانی مطرح خواهند کرد.
رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که قبل از آنکه حکومت افغانستان مجبور به اقدام دیگری شود، در رابطه به این راکت پراگنی ها از مقامات پاکستانی خواهان وضاحت جدی خواهد شد.
در قسمت دیگر این جلسه جنرال جوزف دنفورد در مورد اعلام تعداد نیروهای امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ و چگونگی کاهش این نیروها از سال ۲۰۱۵ الی اخیر ۲۰۱۷ به رئیس جمهور کرزی معلومات داد، اما تاکید کرد که کمک ها و تعهد آن کشور در قبال افغانستان خصوصاْ در بخش تقویت نیروهای مسلح افغان، همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد که تا ختم سال ۲۰۱۷ میلادی تمامی پایگاه های امریکا به استثنای بگرام به حکومت افغانستان انتقال خواهد شد و پایگاه بگرام نیز در تفاهم با حکومت افغانستان بعداً انتقال می گردد.
جنرال جوزف دنفورد قوماندان نیروهای ناتو خاطر نشان کرد که امریکا بر تکمیل روند آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان الی سال ۲۰۱۵ میلادی متعهد است.