-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

اجنت ها و روح زخمی افغانستان

جولان یک جاسوس وزارت اطلاعات ایران- مؤظف در فیس بوک


درهفته های داغ انتخاباتی، شماری از کسانی که به اداره های جاسوسی کشورهای همسایه کار می کنند، بیش از همیشه فعال شده اند و چهره درنقاب پشتیبانی ازیک نامزد انتخاباتی را روی صورت گذاشته وبا ادبیاتی مخرب، شوم و تفرقه افکنانه، از آدرس یک قوم به سایراقوام دشنام می دهند وفتنه ی روانی چاق می کنند.
متأسفانه ادبیات ایله جاری، کوچه بازاری واهانت بار این اجنت ها درشبکه های اجتماعی فزونی یافته است. تا جایی که من مطلع هستم ودوستان دیگری درین رابطه یافته های شان را فرستاده اند، شخصی به نام منان «ناصح» که عکس وی را می بینید، استخدام شده ی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است و هم اکنون با نهاد های مطبوعاتی آن ها درمشهد وهم درکابل در روابط تنگاتنگ قرار دارد. این شخص مؤظف است زیرلفاف حمایت ازدکترعبدالله، دراحساسات وشعور جوانان، آتش کینه وجنون بکارد. این مأموریت دشمنی با دکترعبدالله، افغانستان وشرف مردم ما است.
شیرافضل یکی ازدوستان مقیم اروپا نوشته است که درباره ی وی یک اندازه اسناد مدارک را دراختیار خود دارد. آقای افضل نوشته است؛ وقتی به آقای منان به خاطر پرهیز درخرابکاری ذهنی میان جوانان تذکرداد، موصوف با دستپاچه گی حساب کاربری فیس بوکی خود را مسدود کرده است. علت این که تصمیم گرفتم در«گزارشنامه ی افغانستان» عکس منان ناصح را همراه با تذکاریه کوتاه بگذارم؛ یکی هم اطلاعاتی است که خودم درباره ی وی داشتم و دارم. چون خیلی در بدگفتاری خویش علیه اقوام وافراد افراط پیشه کرده بود؛ ناگزیرشدم تلنگری به اش بزنم. علی العجاله از کارگیری برخی مدارک که نشان گررابطه ی منان ناصح با حلقات جاسوسی ایران در مشهد و کابل است، چشم پوشی می کنم. مدت ها طول کشید که به این تصمیم ناخواسته رسیدم. حالا هم قصد ندارم حساب کاربری اش مسدود باشد؛ اما ازیک جوان انتظار می رود که سری به خلوتگه ی وجدان خود بزند و با خود حساب کند که کار کردن با نهاد های دشمن افغانستان، یک گناه است، وهتاکی ولُچکی درحق اقوام و افراد، خطای قابل تعقیب. اگربازهم به پروژه اش ادامه دهد، جزئیات رابطه اش با هسته های جاسوسی فاش خواهد شد.