-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

اعلامیه ی تباه کارانه ی ارگ کابل

7 جوزا، 1393
 دولت ایالات متحده امریکا اعلام نمود که تعداد عساکر محارب اش را در افغانستان مطابق یک تقسیم اوقات کاهش داده به صفر میرساند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان ازین تصمیم ایالات متحده امریکا استقبال می نماید.
دولت افغانستان با براه انداختن پروسه انتقال امنیتی در نظر داشت تا حفاظت امنیت کشور به دست پُر توان نیروهای امنیتی افغان صورت بگیرد. این پروسه طوری که لازم بود به پیش رفت و به نتیجه رسید.
خاتمه حضور نظامی امریکا و بعهده گرفتن امور امنیتی کشور توسط نیروهای مسلح افغان از خواسته های اساسی رئیس جمهور، دولت و مردم افغانستان بوده است.
دولت افغانستان از کمکهای جامعه جهانی تشکر مینماید و اطمینان دارد که نیروهای مسلح کشور طوریکه در طول تاریخ ثابت ساخته اند، با جرأت و متانت از امنیت مردم و تمامیت ارضی مملکت پاسداری خواهند نمود.
رئیس جمهور کرزی درین موقع، که برنامه کاهش و بالآخره خاتمه حضور نظامی امریکا در افغانستان توسط بارک اوباما رئیس جمهور آن کشور اعلام گردید، مخالفین مسلح دولت را مخاطب قرار می دهد و از آنها میخواهد که این فرصت تاریخی را که نتیجه تلاشهای پیهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، مغتنم بشمارند و دیگر جنگی که به بهانه حضور عساکر خارجی براه انداخته شده بود، پایان یابد تا باشد که همه یکجا و دست در دست هم وطن عزیز خود را در سایهء صلح به سوی ترقی، رفاه و سربلندی سوق نمائیم.