-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

زخمی های پلیس چرا به خارج منتقل می شوند؟

واشنگتن تایمز

 روزنامهء واشنگتن تایمز می نویسد، با آنکه از جنگ افغانستان بیش از یک دهه می گذرد، هنوز هم نیروهای افغان برای تداوی زخم های شان تجهیزات کافی در اختیار ندارند.

روزنامه به نقل از یک گزارش وزارت دفاع امریکا نوشته است، با وجود آنکه نیروهای هوایی افغان در بخش انتقال زخمی های شان از میدان جنگ گام های قابل توجه برداشته اند، اما بر اساس گزارش، هنوز کمبودی های بزرگ در حمایت از نیروهای پولیس ملی وجود دارند.

واشنگتن تایمز به بخشی از این گزارش نیز اشاره کرده که در آن مشاورین امریکایی با آغاز خروج نیرو های شان از افغانستان به عدم توجه به محافظت از نیرو های امنیتی افغان مقصر دانسته شده اند.

روزنامه به نقل از این گزارش نوشته است که ناظران وزارت دفاع امریکا به این پی برده بودند که پولیس ملی افغانستان نه متخصصین صحی کافی دارد و نه هم تجهیزات و امکانات صحی کافی تا پرسونل زخمی اش را معالجه کند.

روزنامه در ادامه می نویسد، کمبود فارمسیست های مسلکی و منابع لازم معالجه سبب می شود تا زخمی های میدان جنگ به شفاخانه های خارجی منتقل شوند.

در گزارش به ادارات مسوول وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون سفارش شده تا در بخش گزینش کارمندان صحی ضروری و فراهم آوری امکانات و تجهیزات اطمینان بدهند.