-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

سراسیمه گی در تیم «اصلاحات وهمگرایی»

 تیم اصلاحات سه راه در پیش دارد: بازگشت به هرج ومرج، هم آهنگی با پروسه ی جدید و مشارکت، یا احراز جایگاه «اپوزیسیون» درآینده


گزارش می رسد که سران تیم انتخاباتی «اصلاحات وهمگرایی» در وضعیتی نا منتظر قرار گرفته اند و رایزنی های چاره جویانه تا کنون ره به جایی نبرده است. مخالفت سه مرجع مهم با موضع گیری تیم انتخاباتی «اصلاحات وهمگرایی» نشان می دهد که دراوضاع  یک چرخش به وجود آمده است.
تیس برمان رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در نشست خبری درکابل گفت که سطح «شفافیت وحسابدهی» درکمیسیون انتخابات بالا رفته است.
احمد یوسف نورستانی مسئول درجه اول کمیسیون انتخابات اظهار داشت که ادعای دکترعبدالله در باره ارتکاب تقلب از سوی امرخیل را «از ریشه» رد می کند.
سخنگوی گروه انتخاباتی «تحول و تداوم»- فیض الله «ذکی» تیم رقیب را به نادیده گرفتن مفادات قانون اساسی و قوانین انتخاباتی متهم کرد.
مخالفت یک تنه با سه نهادی که سرنوشت انتخابات را تعیین می کنند؛ در توان تیم اصلاحات نیست.
حال از پیروزی اصلاحات وهمگرایی که پیشاپیش به طور گسترده اعلام می شد و شخص دکترعبدالله هم تقریباً اقوال و گمانه زنی های ناظران را باور کرده بود؛ دیگر خبری نیست. مهندس محمد خان معاون اول دکتر عبدالله خواستار برگزاری دور سوم انتخابات شد. رنگ شکست در سخنان محمدخان به جای احساس پیروزی قابل تشخیص بود.
حال، هرگونه مخالفت تیم اصلاحات با سه مرجع تعیین کننده و حاضر در صحنه ی انتخابات، تنها نتیجه ای که دارد، متهم شدن به آشوبگری و هرج و مرج خواهد بود. بدون شک در سطح داخلی، این مسأله مورد بحث سران اصلاحات قرار می گیرد که تقابل با مدیریت بین المللی و ایستاده گی دربرابر روند تحول درامور دولت، کمر هر نیروی محلی را می شکند. حتی امکان انشعاب و چند دسته گی درین تیم دور از احتمال نیست. البته شمار زیادی از شخصیت ها در«اصلاحات وهمگرایی» حضور دارند که هماره سعی داشته اند با پروسه ی بین المللی قضیه ی افغانستان هم آهنگی خود را حفظ کنند؛ اما «خانه از پای بست ویران است.» و بدنه های غیر تنظیمی اصلاحات وهمگرایی درمحاسبات عمومی، همه به حساب وابسته گی با رهبران جمیعت وشورای نظار داوری می شوند. جمیعت اسلامی چه دردرون نظام و چه درخارج نظام، به عنوان نیروی حافظ اصلی وضع موجود شناخته شده و از مانور های خرابکارانه حامد کرزی در سیاست خارجی و گریز از اصلاحات اساسی درعرصه داخلی، همیشه حمایت کرده و همین اکنون نیز، اشراف تنظیمی در ارگ آرگاه وبارگاه دارند.
ظرف دو روز اخیر، اکثر مدیران تیم اصلاحات در گردابی از نا امیدی فرو رفته اند و تا کنون به نتیجه نرسیده اند که چرا یک باره چنین وضعی پیش آمد؟
از نظر سیر دگرگونی ها در جایگاهی ایستاده هستیم که چشم انداز تحولات انتخاباتی را خوب تر می توانیم نگاه کنیم. آخرین مراحل کار، عملیات بیرون کردن حامدکرزی و عمدتاً محور «جمیعت اسلامی» از ستاد عملیاتی ارگ خواهد بود. ما دریک قدمی پایان سیطره ی «تنظیمی» در مرکز قدرت هستیم.
علت اصلی قضیه آن است که قرار نیست نیروهای قراردادی، چهره های قراردادی، و «تنظیم» های قرار دادی، مادام العمر نظام قدرت را بازهم در اختیار خود گیرند.
صحنه ی کشاکش نامریی بین متحدان بین المللی و تیم کرزی که در ارگ سنگر گرفته و بازی های سرگیجه آور انتخاباتی را نیز مدیریت می کند؛ آخرین و اصلی ترین صحنه ها خواهد بود.