-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۹, دوشنبه

قانون مبارزه با پولشویی، باید عملی شود!

 اداره ی بین المللی نظارت برمعاملات بانکی، صرفاً 4 ماه دیگر برای عملی کردن مفاد قانون، مهلت تعیین کرد.


رادیو آزادی: روزنامه والستریت ژورنال در یک مقاله می نویسد، سیستم مالی ضعیف افغانستان در ارتباط به شمولیت در فهرست سیاه مالی جهانی زمانی مهلتی را دریافت کرد که یک ادارهء بین المللی نظارت مالی گفت، این کشور را بخاطر ناکامی در اجرای قوانین بین المللی مبارزه با شستشوی پول و جلوگیری از تمویل مالی تروریزم شامل فهرست سیاه نخواهد کرد.  
اداره بین المللی نظارت از معاملات مالی که مقررات را برای جلوگیری از شستشوی پول و تمویل مالی تروریزم تعیین می کند، روز جمعه در یک اعلامیه گفت، افغانستان برای تصویب نورم ها و قوانین بین المللی مالی اقداماتی را انجام داده، اما هشدار داد که این کشور نیاز دارد که این مقررات را عملی کرده تا از شمولیت افغانستان در ماه اکتوبر در فهرست سیاه جلوگیری شود.
روزنامه از قول یک مقام غربی می نویسد، هر چند با شامل شدن افغانستان در فهرست سیاه بر این کشور به طور اتوماتیک تعزیرات وضع نمی شوند، اما شماری از بانک های بین المللی که با سیستم مالی افغانستان معاملات را انجام می دهند، تحت فشار قرار خواهند گرفت که روابط شان را قطع کنند.
روزنامهء والستریت ژورنال می نویسد، تاکنون این موضوع هم معلوم نیست که حکومت افغانستان در ارتباط به مبارزه با تمویل مالی تروریزم قانون مناسب را وضع کرده و آیا قانون تصویب شدهء جلوگیری از شستشوی پول به نورم های بین المللی عیار است و یا نه؟