-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۵, پنجشنبه

دکتراشرف غنی: وقت تقلب ناظران شما کجا بودند؟

هیچ کس برای ما بالاتر از قانون نیست.

اظهارات دکتراشرف غنی احمد زی، نامزد رقیب دکتر عبدالله درواکنش به یک رشته تحرکات تیم اصلاحات درهفته ی گذشته: 
اگر تیم مقابل می گوید تقلب شده، ضعف ناظران خودش بوده، تیم ما 50 هزار نا ظر تعلیم دیده استخدام کرده بود. رای ما پاک است و هیچ شک و شبه ای در آن وجود ندارد، به همین دلیل هم معامله نمی کنیم. 
ما به قانون انتخابات احترام می گذاریم و هیچ کس برای ما بالاتر از قانون نیست. 
روند انتخابات هیچ چالشی نداشت، بلکه بحران کنونی را مثل همیشه سیاست مداران خلق کرده اند.
نامزد دیگر که قهر کرده و می خواهد فشار به کمیسیون وارد کند، باید بداند هیچ کس نمی تواند ضابطه انتخاباتی را زیر پاکند.
اگر ما در دور دوم سکوت کرده ایم بنا به درخواست کمیسیون انتخابات بوده و الا حرف برای گفتن داشتیم.
از طرفی تیم اصلاحات از کجا می داند که ما یک میلیون رای پیش هستیم؟
هرچند که گزارشات ناظران ما نشان می دهیم که در 34 ولایت رای بالایی داریم.
نکته دیگر این که ملت گوسفندی نیست و فریب کسی را نمی خورد که اگر یکی پیش افتاد، دیگران به دنبالش روان شوند. من نامزد ملت بودم، داکتر عبدالله نامزد جمعیت
از کسی نمی ترسیم، دیگران هم باید بدانند با زبان تهدید گپ نزنند.
تجربه نشان داده کسی که پروسه را با مشکل مواجه کند به انزوا می رود.